Rationeel management: waarom mannen beter zijn dan vrouwen

september 2018
Moeten we het in Nederland nog hebben over gelijke kansen voor vrouwen in bedrijfsleven? In Nederland, de kiem van gelijke behandeling voor homoseksuelen, is dat toch een discussie die ver achter ons ligt? Daar zijn we toch overheen gegroeid? Grappig dat andere landen daar nog over steggelen, maar niet in Nederland. Zou je zeggen: binnen raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven in Nederland is slechts 6% vrouw. Niet zo'n uitgemaakte zaak dus.
door Maarten Schellekens, Eigenaar WELDER

Sinds jaar en dag probeert Den Haag wanhopig wat te doen aan het glazen plafond voor vrouwen binnen bedrijven. Het streefcijfer van 30% in 2016 is faliekant mislukt en steeds vaker dreigt een verplicht vrouwenquotum. Een klassiek gevalletje symptoombestrijding natuurlijk, maar wat moet er dan gebeuren? Moeten bedrijven subsidie krijgen als ze vrouwen aannemen? Moeten vrouwen met dolle mina-achtige taferelen de barricade op?

Eerst maar eens achterhalen wat de wérkelijke reden is van deze cijfers. Is het simpelweg discriminatie en spelen hoog genoteerde mannen alleen elkaar de bal toe? Zijn het kinderen die roet in het eten gooien en verliezen vrouwen tijdens hun zwangerschapsverlof definitief de wedstrijd van mannelijke collega's? Of hebben vrouwen misschien gewoon minder ambitie en is het nesteldrang die zorgt dat ze de werk-lat minder hoog leggen?

De werkelijke reden dat mannen zich makkelijker opwerken binnen bedrijven is het klassiek management paradigma dat we hebben om bedrijven en organisaties in te richten. Het zijn de regels en gebruiken die we toegepast hebben om fabrieken in te richten en zijn ontstaan tijdens de industriële revolutie. Regels die erop gericht zijn de situatie zo goed mogelijk te controleren, beheersen en voorspellen. Waar managers en directeuren duidelijke kaders stellen en procedures vertellen hoe werk uitgevoerd moet worden. Rationaliteit en objectiviteit staan centraal en emoties en intuïtie moeten zoveel mogelijk uitgeschakeld worden.

Nu zijn er veel fabels over verschillen tussen mannen en vrouwen, maar mannen zijn van nature rationeler en daadkrachtiger dan vrouwen, die op hun beurt sociaal sterker en meer empatisch vermogen hebben. Geen geval van goed of slecht, maar verschillen die we van moeder natuur meegekregen hebben. Het is de reden dat de vrouwen die nu aan de top zitten, juist de meest mannelijke vrouwen zijn. Koude, kille tantes met haar op de tanden, daar kunnen wij mannen nog wel vrede mee hebben.

Toch zien we dit klassiek management afbrokkelen. Steeds meer bedrijven zien in dat management niet alleen over cijfers gaat, maar ook om de sociale processen daar omheen. Sociale processen die bepalen wat mensen motiveert en in hoeverre mensen aangesloten zijn op het groter doel van de organisatie. Emoties en intuïties zijn van ongekende waarde voor bedrijven, niet alleen de rationele beslissingen. Een goede organisatie heeft van beide wat en vindt dus een balans tussen ratio en emotie. Als bedrijven werkelijk wat willen doen aan de man-vrouw balans moeten ze nu eindelijk eens afstand doen van dat klassiek management. Komop man!

Aan de slag met vitale medewerkers met De Vitaliteitsmonitor

Start nu met jouw medewerkers-app voor €180 per maand