Het verschil tussen 'klassieke' en 'moderne' communicatie

april 2023

Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘klassieke’ en ‘moderne’ interne communicatie. Waar wat houdt ‘klassieke’ interne communicatie nu precies in? En hoe maak je dan de vertaalslag naar een moderner beleid? Wij leggen je het uit!

Klassieke vs. moderne interne communicatie

Interne communicatie wordt vaak ‘klassiek’ genoemd wanneer dit eenrichtingsverkeer is. Dat wil zeggen: vanuit een klein deel van de organisatie wordt informatie gezonden aan de rest van de organisatie. De mensen uit de andere delen van de organisatie zijn in dat geval enkel ontvanger van deze informatie.

In een klassiek bedrijfsmodel wordt een organisatie strak aangestuurd vanuit een klein deel (management/directie) die zoveel mogelijk processen probeert te plannen en beheersen. Hierbij hoort vaak een manier van communiceren waarbij medewerkers alleen geïnformeerd worden, oftewel: top-down communicatie.

In een modernere manier van organisaties inrichten is meer ruimte voor de eigen inbreng van medewerkers en zijn zij niet alleen ontvanger maar ook zender van informatie. Binnen een moderne manier van intern communiceren vindt dus top-down én bottom-up communicatie plaats. Daarnaast maakt een modernere manier van intern communiceren het vaak mogelijk om unieke en relevante informatie te leveren op maat gemaakt voor iedere medewerker.

Meer ruimte voor eigen inbreng van medewerkers en bottom-up communicatie zorgen voor modernisering

Intranet: klassiek of sociaal?

In veel organisaties wordt het intranet als een klassieke manier van intern communiceren gezien. Hier heeft het intranet vaak een ‘zend-functie’ van statische content en praktische zaken. Toch kan een klassiek intranet de vertaalslag maken naar een moderner ingericht intranet, namelijk het sociaal intranet. Dat wijkt op een aantal punten af van een klassiek intranet. Waar communicatie in een klassiek intranet eenrichtingsverkeer is, hebben medewerkers in een sociaal intranet de ruimte om zelf input te geven, inspiratie te delen met anderen of documenten te uploaden. Medewerkers ontvangen zo niet alleen content, maar creëren deze ook zelf. Een sociaal intranet kan dus worden beschreven als een digitale omgeving waar medewerkers interactief met elkaar in contact staan.

Interne communicatie app

Daarnaast kan de interne communicatie van een organisatie op een modernere manier worden ingericht door vernieuwede communicatiemiddelen te gebruiken. Zo wordt een sociaal intranet vaak in de vorm van een interne communicatie app gebruikt. Een voorbeeld van zo'n interne communicatie app is MyCompany. Met deze tool betrek je alle medewerkers bij de organisatie, komen zij gemakkelijker met elkaar in contact en zijn community acties erop gericht medewerkers te stimuleren meer met elkaar te delen. Daarnaast kun je belangrijke documenten in een handomdraai vinden en ben je nooit eindeloos naar waardevolle informatie op zoek. Eén tool die jouw en je collega’s gemakkelijker met elkaar laat communiceren en er voor zorgt dat je niet wéér de verjaardag van die ene collega vergeet!

Start nu en draai MyCompany al voor €195 per organisatie per maand