De bepalende factoren achter verloop en uitstroom

december 2019

Als organisatie wil je graag dat je beste mensen bij je blijven werken. Natuurlijk is de tijd voorbij dat mensen decennia lang bij dezelfde organisatie blijven werken, maar hoe zorg je ervoor dat die goede salesmanager bij je blijft? Zaak om je verloop goed te begrijpen!

Verloop ontleed

Verloop of uitstroom wordt vaak uitgedrukt als het aantal medewerkers dat in een jaar vertrekt ten opzichte van het totale personeelsbestand. Amerikaans onderzoek laat zien dat voor bedrijven het gemiddelde verlooppercentage 17,8% is. In Nederland is enkel data van het CBS beschikbaar rond uitstroom op sectorniveau (link). Een gedeelte hiervan is gewenst of onvermijdbaar verloop, bijvoorbeeld door ziekte of pensioen. Een ambitie van 0% verloop is niet alleen onhaalbaar, maar ook onwenselijk. Een gezond verloop onder je medewerkers zorgt voor een frisse energie binnen je organisatie. Een gemiddeld verloop van ca. 10% kan als ‘goed’ bestempeld worden.

Een verloop van 10% kan als goed bestempeld worden.

Ongewenst verloop, de top-10

Uit onderzoek komen de volgende 10 belangrijkste oorzaken voor vertrek naar voren:

 1. Tevredenheid: hoe tevreden is iemand met het werk?
 2. Betrokkenheid: hoe betrokken is iemand bij de totale organisatie?
 3. Lengte dienstverband: vooral bij medewerkers jonger dan 40 bepaalt de lengte van het dienstverband de kans op vertrek
 4. Kinderen: mensen met kinderen krijgen een grotere behoefte in zekerheid en stabiliteit
 5. Leeftijd: naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de kans op vertrek af
 6. Salaris: hoeveel de medewerker uitbetaald krijgt en welke secundaire arbeidsvoorwaarden ingezet worden, bepaalt of een medewerker vertrekt.
 7. Opleidingsniveau: een hoger opleidingsniveau zorgt voor een grotere kans op vertrek.
 8. Prestaties: wanneer medewerkers weinig bereiken, zijn ze eerder geneigd te vertrekken.
 9. CV-updates: een goede indicator voor een naderend vertrek, al is het dan vaak al te laat
 10. Doorgroeimogelijkheden: de kansen om door te groeien bepalen de kans op vertrek van een medewerker

Om je goede mensen te behouden voor je bedrijf, is het dus zaak voortdurend goed zaken als tevredenheid en betrokkenheid te monitoren. Het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek is hierin onvoldoende. WELDER biedt met MySurvey een methodiek om continu de tevredenheid en betrokkenheid onder je mensen te monitoren. En om leidinggevenden hierop te laten sturen. Zo voorkom je dat jouw goede medewerkers de organisatie verlaten.

Een andere mogelijkheid is een goede analyse van bovenstaande zaken te borgen in de HR-cyclus van voortgangsgesprekken. Met MyVIP meet je periodiek de betrokkenheid, tevredenheid en het werkgeluk van elke medewerker. Zo word je niet meer verrast door ongewenste uitstroom van medewerkers.

De analyse

Het is vaak lastig te achterhalen waarom medewerkers weggegaan zijn. Een interessante methodiek kan zijn om niet de reden te achterhalen, maar juist het proces. De wijze waarop iemand weggegaan is, kan een prima indicator zijn om te bepalen in hoeverre hij of zij betrokken was bij de organisatie. De volgende typen kunnen genoemd worden.

 • Dankbaar tot ziens: werknemer laat dankbaarheid zien en helpt bij het vertrek.
 • In the loop: werknemer houd de leidinggevende op de hoogte van de wens te vertrekken.
 • Volgens het boekje: werknemer voldoende aan de standaard procedure en geeft een reden op voor vertrek.
 • Oppervlakkig: werknemers zegt het contract op, maar geeft geen reden voor vertrek op.
 • Vermijdend: werknemers informeert de leidinggevende slechts indirect
 • Bruggen verbranden: werknemer laat disfunctioneel gedrag zien rond het vertrek.
 • Impulsief vertrek: werknemer vertrekt ineens zonder een bericht.

Bij veel organisaties komt een goede exit-analyse maar lastig van de grond. WELDER biedt de juiste tools om volledig geautomatiseerd een goede exit-analyses te doen. Elke medewerker die de organisatie gaat verlaten, krijgt een uitgebreide 'off-boarding'. Hierin geef je als organisatie de medewerker de juiste tips mee voor het switchen van een baan, je bedankt de medewerker voor bewezen dienst en als organisatie verzamel je data over de mate waarin deze medewerker een ambassadeur voor je organisatie blijft.

Interessante links

https://hbr.org/2019/08/better-ways-to-predict-whos-going-to-quit

https://www.scirp.org/(S(vtj3fa45qm1ean45vvffcz55))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1909452

Start nu met jouw medewerkers-app voor €180 per maand