ROI voor investeren in vitale medewerkers

februari 2019

1. Een hogere betrokkenheid zorgt voor hogere winst per aandeel

 • Onderzoek door: Gallup
 • Methode: onderzoek onder 49 beursgenoteerde bedrijven met EPS (Earnings Per Share) data en betrokkenheidcijfers beschikbaar. De verhouding tussen het aantal medewerkers die 'actively disengaged' zijn, werden vergeleken met het aantal medewerkers dat als 'engaged' aangemerkt kan worden.
 • Resultaat: Bedrijven met een gemiddelde van 1 : 9,3 hebben een 147% hogere EPS dan concurrenten in 2011-2012. Bedrijven met een gemiddelde van 1: 2.6 hebben een 2% lagere EPS dan concurrenten in 2011-2012.
 • Link: https://www.gallup.com/workplace/236927/employee-engagement-drives-growth.aspx

2. De meest betrokken werknemers zijn 20% productiever en hebben 87% minder kans de organisatie te verlaten

 • Onderzoek door: Corporate Leaderschip Council
 • Methode: kwantitatief onderzoek onder 50.000 werknemers, verdeeld over 59 organisaties, 10 sectoren en 27 landen.
 • Resultaat: Meer dan 1 op 10 medewerkers zijn volledig niet betrokken en dus actief tegenstander van iets of iemand in de organisatie. Betrokkenheid heeft geen directe link met functie, geslacht of dienstverband. Betrokkenheid wordt meer beinvloed door leiderschap, strategie, processen en procedures. Retentie heeft een directere link met rationele argumenten als salaris en arbeidsomstandigheden. De belangrijkste indicator voor betrokkenheid is de link tussen een functie en de strategie van de organisatie.
 • Link: https://www.stcloudstate.edu/humanresources/_files/documents/supv-brown-bag/employee-engagement.pdf

3. De betrokkenheid van werknemers heeft een sterke correlatie met verloop, veiligheid en verzuim.

 • Onderzoek door: Gallup
 • Methode: kwantitatieve meta-analyse; een bestudering en combinatie van meerdere beschikbare databases. In totaal zijn 263 onderzoekstudies, over 192 organisaties, in 49 sectoren in 34 landen geanalyseerd. De link tussen betrokkenheid onder medewerkers enerzijds en 9 resultaten anderzijds zijn onderzocht. Deze 9 resultaten zijn: klant loyaliteit / betrokkenheid, winstgevendheid, productiviteit, verloop, veiligheidsincidenten, inkrimping, verzuim, patientveiligheid en kwaliteit.
 • Resultaat: Er is een positieve link tussen alle 9 resultaten. Bedrijven die in het top-kwart qua betrokkenheid zitten worden vergeleken met bedrijven uit het laagste-kwart qua betrokkenheid. De resultaten zijn dat bedrijven in het top-kwart van betrokkenheid: 10% beter scoren op klant loyaliteit / betrokkenheid, 22% op winstgevendheid, 21% in productiviteit, 25% a 65% in verloop, 48% in veiligheidsincidenten, 28% in inkrimping, 37% in verzuim, 41% in patientveiligheid en 41% in kwaliteit.
 • Link: https://employeeengagement.com/wp-content/uploads/2013/04/2012-Q12-Meta-Analysis-Research-Paper.pdf

4. 71% van de senior managers geven aan dat betrokkenheid van medewerkers heel belangrijk is voor het succes van de organisatie

 • Onderzoek door: Harvard Business Review
 • Methode: onderzoek onder 568 respondenten, allemaal (senior) leidinggevenden van organisaties met 500+ medewerkers. Verdiepende gespreken met 12 best-practice CEO’s. Betreft een globaal onderzoek met bedrijven uit Noord-Amerika (54%), Azie (18%), Europa (16%), Midden-Oosten en Afrika (7%) en Zuid/Midden-Amerika (5%).
 • Resultaat: 71% van de respondenten geven aan dat betrokkenheid onder medewerkers essentieel is voor het succes van de organisatie. 72% van de respondenten geeft aan dat erkenning voor goede prestaties een significante impact heeft op betrokkenheid. Slechts 24% van de respondenten geeft aan dat werknemers in hun organisatie een hoge betrokkenheid hebben. De enige twee factoren die belangrijk worden gevonden voor organisatiesucces zijn een hoog niveau klantenservice en een effectieve communicatie. Betrokkenheid onder medewerkers wordt daarentegen aangewezen als belangrijkere factor voor succes dan bestuurlijk leiderschap, efficiente productiviteit, kwaliteitsverbetering, vermogen om te innoveren en sterke marketing en sales capaciteiten.
 • Link: https://talentsnapshot.com/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Impact_of_Employee_Engagement_on_Performance.pdf

Start nu met jouw medewerkers-app voor €195 per maand