Wat is een MTO?

juni 2020

Medewerkers die tevreden zijn over hun werk, de werkomgeving en de organisatie presteren doorgaans beter en dragen bij aan het succes van de organisatie. Om die tevredenheid te meten en vervolgens te kunnen verbeteren, wordt vaak een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) ingezet.

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt dus ingezet om te meten hoe medewerkers in de organisatie staan; zijn zij tevreden, betrokken, gemotiveerd en loyaal? Maar ook de gevolgen hiervan worden duidelijk door middel van een medewerkersonderzoek, bijvoorbeeld de werksfeer, het verloop, verzuim, effectiviteit, efficiëntie, klantgerichtheid en productiviteit. Tot slot verkrijg je met een medewerkerstevredenheidsonderzoek een beeld van de prestaties van jouw organisatie en de manier van leidinggeven. Het uiteindelijke doel van een medewerkersonderzoek is om de verbeterpunten binnen de organisatie te identificeren.

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Medewerkers bepalen voor een groot deel de kwaliteit en het resultaat van de organisatie. Gemotiveerde en tevreden medewerkers zetten vaak net dat stapje extra. Daarnaast zijn zij de ambassadeurs van de organisatie. Zij zijn degene die op een verjaardag of in de sportkantine vertellen over de organisatie. Bovendien vertrouwen consumenten andere mensen eerder dan een organisatie of merk.

Het is dus belangrijk om de medewerkerstevredenheid te meten. Het meten van de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers geeft inzicht in de prestaties van jouw medewerkers, leidinggevenden en de organisatie. Daarnaast zorgt een medewerkersonderzoek er ook voor dat zaken die voor het management vaak onzichtbaar blijven, juist naar boven komen. Doordat medewerkers dagelijks met de producten, diensten en/of klanten werken, hebben zij vaak goede ideeën die zij aan kunnen dragen om bepaalde processen efficiënter, effectiever en klantgerichter te maken. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is daarom een mooi communicatiemiddel om de meningen, ervaringen en ideeën van de medewerkers te bevragen.

Arbowet

Is een medewerkerstevredenheidsonderzoek ook wettelijk verplicht? Nee, dat niet. Wel wordt in de Arbowet werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag beschouwd als psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Ook deze arbeidsbelasting moet worden beschreven in de zogenaamde risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E), net als alle andere arbeidsrisico’s. Verder stelt de Arbowet dat de werkgever een beleid moet voeren dat gericht is op voorkoming en, indien dit niet mogelijk is, beperking van PSA.

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan in deze prima als (één van de) meetinstrument(en) worden toegepast om de arbeidsomstandigheden, zoals werkdruk in kaart te brengen. Een tool voor het uitvoeren van een modern medewerkersonderzoek is bijvoorbeeld MySurvey. Hiermee zet je elk gewenst onderzoek uit onder je medewerkers, genereer je automatisch een rapport met resultaten en informatie en kan je jouw resultaten vergelijken met bijna 200 bedrijven uit de database.

Kortom, het is dus belangrijk om de medewerkerstevredenheid te monitoren. Niet alleen om de motivatie en tevredenheid van de medewerkers te bewaken, maar ook omdat zo’n onderzoek andere waardevolle informatie kan opleveren. De opinies, opmerkingen en suggesties van medewerkers kunnen jou helpen om nieuwe inzichten te verwerven. En op deze manier processen in de organisatie te verbeteren. Met MySurvey heb je de juiste tool in handen om jouw medewerkers op een moderne manier te ondervragen. Een snelle en effectieve manier voor de organisatie, leuk en uitdagend voor de medewerkers.

Start nu en draai MySurvey al voor €180 per organisatie per maand