Wat zijn competenties?

Bekwaamheid, capaciteit, vakkundigheid een aantal synoniemen voor het begrip competentie. De encyclopedie zegt het volgende over dit begrip: ’Het vermogen om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten. In feite staat adequaat handelen daarbij centraal.’ Binnen vacatures dienen ze als een soort checklist bij een functieprofiel en binnen ontwikkelgesprekken wordt gekeken hoe deze verder gestimuleerd kunnen worden.

In onderstaande gaan we iets dieper in op dit begrip en hoe dit tot zijn recht komt binnen het product MyVIP.

Wat zijn competenties?

Een competentie is een kunde op basis van gedrag die zich voor langere tijd herhaaldelijk op de voorgrond doet treden bij een persoon. Het is als ware een bepaald gedrag bij een individu dat zijn/haar karakter kan typeren. Een competentie kan worden opgedeeld in drie aspecten:

  • Kennis en ervaring

Over welke informatie en ervaring beschikt iemand

  • Vaardigheden

Vaardigheden zijn fysieke aspecten en/of handelingen waar iemand bedreven in is. Dit is aan te leren.

  • Talent

Intelligentie, persoonlijke eigenschappen en motivatie

Competenties zijn over het algemeen op te splitsen binnen twee stromingen: ‘Soft skills’ (sociale vaardigheden en communicatieve vaardigheden) en ‘hard skills’ (functionele of technische skills). Deze ‘harde skills’ zijn vaak nodig om een specifieke job of taak binnen een werkproces goed te kunnen uitvoeren.

Doel van competenties binnen organisaties

Competenties zijn van belang binnen een organisatie om een medewerker bepaalde bekwaamheden te laten verwerven, die van belang zijn voor de realisatie van de organisatiedoelstelling. Het is dus van belang te achterhalen welke competenties van belang zijn voor een functie om de organisatiedoelstelling te verwezenlijken. Dit houdt dus in dat functieprofielen worden opgesteld op basis van meetbare competenties, waarbij een individu getoetst kan worden of hij/zij voldoet aan de functie-eisen. Als dit niet het geval is dient er een ontwikkelplan opgesteld te worden opdat de medewerker weet waar eventueel verbetering mogelijk is om bij te kunnen dragen aan de organisatiedoelstelling.

Competenties binnen MyVIP

Binnen het product MyVIP van WELDER zijn de competenties in een losse module ingericht. Op deze manier ben je als organisatie in staat eventueel een losse gesprekkencyclus in te richten om stil te staan bij de vaardigheden van je medewerkers. Binnen deze digitale module ben jezelf in staat om competenties op te stellen en deze toe te wijzen aan bepaalde functieprofielen. In de voorbereiding van het gesprek wordt vervolgens aan zowel de leidinggevende als aan de werknemer gevraagd een score te geven aan de competenties. Gedurende het ontwikkelgesprek kun je beide stilstaan bij de overeenkomsten en de verschillen in score, om vervolgens werkafspraken te maken deze te verbeteren.

Bronnenlijst:

Start nu en draai MyVIP al voor €180 per organisatie per maand