Inspireren met vitaliteit

juni 2019
Supertrots zijn we nog steeds met onze nominatie als vitaalste bedrijf Zuid-Nederland. Vorige week werden we genomineerd en morgen, de 23ste september, horen we wie de winnaar is van de ElkeDagBeterAward, een initiatief van MKB Nederland en ONVZ Zorgverkeraar. Natuurlijk hopen we dat we deze mooie waardering op onze naam mogen schrijven, maar nog meer hopen we andere ondernemers te inspireren om ook met het thema vitaliteit aan de slag te gaan. Daarom vertel ik graag wat meer over hoe wij dat aanpakken bij Hutten.

Lekker in je vel en vol energie elke dag met plezier je werk doen. Dat is onze wens voor iedere samenwerker bij Hutten. En bij Hutten vinden we dat een gedeelde verantwoordelijkheid van ons en onze samenwerkers. Het onderwerp vitaliteit moet altijd bespreekbaar kunnen zijn, zowel voor samenwerkers als leidinggevenden. Daarvoor zijn openheid en transparantie van alle betrokkenen een vereiste. Daarom hebben we het afgelopen jaar tools ontwikkeld die ons helpen het thema vitaliteit te verankeren in de organisatie: workshops over vitaliteit voor al onze samenwerkers, de VIP (Vitaliteits Ideaal Positieplan), een Vitaliteitsovereenkomst en een Vitaliteitshuis.

VIP

Onze samenwerkers hebben twee keer per jaar met hun leidinggevende een diepgaand gesprek over geluk, competentie-ontwikkeling en over hoe ze van betekenis kunnen zijn voor Hutten en andere samenwerkers. Voorafgaand aan de VIP vullen ze de Gelukswijzer in. Deze online wijzer kent zeven elementen van geluk: Algemeen werkgeluk, Werkplezier, Relaties, Betekenis, Talentontwikkeling, Persoonlijk leiderschap en Vitaliteit. Het is geen toets, maar de basis om dieper in gesprek te komen over groei van werkgeluk, vitaliteit en talentontwikkeling.

Vitaliteitscontract

De Vitaliteitsovereenkomst is een psychologisch contract tussen de samenwerker en Hutten, waarbij Hutten als werkgever de intentie uitspreekt om het maximale te doen om samenwerkers in hun kracht te zetten. Hierbij beloven wij ons als werkgever in te zetten voor vitaliteit, loopbaanperspectief, opleiding en ontwikkeling. De samenwerker verbindt zich met deze overeenkomst aan 'goed werknemerschap': hij zet zich in om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven, heeft een ontwikkelplan en doet zijn best om zichzelf verder te ontwikkelen en vitaal te blijven.

Vitaliteitshuis

Samenwerkers die om wat voor reden dan ook hun huidige functie niet meer kunnen uitvoeren, gaan samen met hun leidinggevende kijken waar zij hun talent binnen Hutten kunnen blijven inzetten. Dat kan in een andere functie of op een andere plek zijn.

Workshop vitaliteit voor alle samenwerkers

Aan de hand van een pilot hebben we een workshop duurzame inzetbaarheid ontwikkeld voor al onze samenwerkers. Daarin gaan we aan de slag met de onderwerpen: werksfeer, voeding, leefstijl, werkdruk/werkplezier en mobiliteit. In de workshop krijgen onze samenwerkers allerlei praktische tips om hen te motiveren en inspireren tot een vitale leefstijl voor een plezierige en productieve loopbaan.

Start nu met jouw medewerkers-app voor €180 per maand