Onderzoek naar Vitaliteit

augustus 2019

1. De ROI van investeren in welzijn van medewerkers is 6:1

 • Onderzoek door: University of Texas (Harvard Business Review)
 • Methode: Verdiepend onderzoek bij 300 CEO's, CFO's en HR functionarissen in 10 grote Amerikaanse bedrijven, vanuit verschillende sectoren.
 • Resultaat: Onder investeren in welzijn van medewerkers wordt in het onderzoek verstaan 'een door de werkgever betaald en georganiseerd programma ontworpen om medewerkers te ondersteunen gedrag te ontwikkelen dat gezondheidsrisico's verlaagt, kwaliteit van leven verhoogt, persoonlijke effectiviteit verhoogt en ten dienste staat van de organisatie'. Dergelijke programma's het 6 essentiele onderdelen: multilevel leiderschap, aansluiting bij de bedrijfsstrategie, relevantie en kwaliteit, toegankelijkheid, partnership en communicatie.
 • Link: https://www.hse-network.com/the-mental-health-roi-why-investing-in-employee-well-being-pays-off/

2. Een euro geïnvesteerd in vitaliteit levert EUR 1.48 op

 • Onderzoek door: VU Medisch Centrum en TNO Kwaliteit van leven.
 • Methode: zesjarig onderzoek met vijf studies: vitaliteit in de bouw, vitaliteit in verzekeren, vitaliteit in onderzoek, vitaliteit in cultuur en de kosten en baten van vitaliteit.
 • Resultaat: Diverse kwalitatieve onderzoeksresultaten. Bij vitaliteit in de bouw, waarin leefstijladviezen werden gegeven, werd de effectiviteit gemeten. Het programma kostte de werkgever EUR287 per persoon. Het programma kost de maatschappij gemiddeld EUR173 per kilogram gewichtsverlies. Het programma levert de werkgever gemiddeld EUR20 op per procent afname in bewegingsapparaatklachten. Per geinvesteerde euro levert het programma de werkgever gemiddeld genomen EUR1.48 op. Het programma Vitaliteit in onderzoek, waarin mindfulness trainingen werden gegeven, kostte EUR464, maar leverde de werkgever geen financiële winst op.
 • Link: https://www.tno.nl/media/2135/vitaal_resultaat_vumc_tno.pdf

3. Werkstress, balans tussen werk-privé en werksfeer gelden als belangrijkste gezondheidsrisico’s

 • Onderzoek door: GFK in opdracht van CZ
 • Methode: Onderzoek onder ruim 600 werkgevers en 1800 werknemers.
 • Resultaat: Werkgevers en werknemers zien werkstress en de balans tussen werk en privé als grootste gezondheidsrisico’s. Werknemers zien, in tegenstelling tot werkgevers, ook werksfeer en slaapstoornissen als voornaam risico. 73% van de werkgevers denkt dat leidinggevenden overbelasting kunnen herkennen, terwijl slechts 37% van de werknemers dat denken. Ruim 81% van de werkgevers ziet geen obstakel over gezondheidsrisico’s te beginnen, terwijl slechts 56% van de medewerkers aangeeft het geen probleem vinden een goed gesprek te voeren over gezondheid en verzuim.
 • Link: https://www.cz.nl/-/media/files/cz/zakelijk/onderzoek-samen-werken-aan-gezonde-medewerkers.pdf

Start nu met jouw medewerkers-app voor €180 per maand