Wat is een functioneringsgesprek?

Wat is een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek kan omschreven worden als 'een dialoog waarin het wederzijds functioneren van de medewerker en diens leidinggevende besproken wordt'.

Tijdens een functioneringsgesprek ga je dus in gesprek over het functioneren. Incidenten of eenmalige goede/slechte prestaties (‘je was gister te laat’) vormen géén onderdeel van dit gesprek. De structurele zaken in het presteren van medewerker en/of leidinggevende (‘je komt regelmatig te laat’) juist wél.

Een dialoog waarin het wederzijds functioneren van medewerker en leidinggevende wordt besproken.

Tijdens het functioneringsgesprek probeer je gezamenlijk tot een waardeoordeel te komen over diverse aspecten van het functioneren en maak je afspraken om dit functioneren te verbeteren.

Het belangrijkste verschil met een (eenzijdig) beoordelingsgesprek is dat een functioneringsgesprek wederzijds is. Zowel het functioneren van de medewerker als diens leidinggevende wordt in een functioneringsgesprek besproken, terwijl in een beoordelingsgesprek alleen het functioneren van de medewerker behandeld wordt.

Met MyVIP spreken we dan ook liever niet van een (eenzijdig) beoordeling gesprek, maar van een functioneringsgesprek. En eigenlijk liever nog een ontwikkelgesprek. Met MyVIP heb je de beschikking over 10 flexibel in te plannen digitale gespreksmodules. Zo borg je dat door de organisatie heen moderne functioneringsgesprekken gevoerd worden. Meer weten? Bekijk onze gespreksmodules of vraag een vrijblijvende demo aan!

Start nu en draai MyVIP al voor €180 per organisatie per maand