SLIM-subsidie voor Leren en Ontwikkelen

Download factsheet


In het kort

De overheid wil leren en ontwikkelen van medewerkers stimuleren. Daarom kun je als mkb'er subsidie aanvragen als je hierin investeert.


Doel

Met subsidie een bijdrage leveren aan initiatieven gericht op leren en ontwikkelen binnen mkb-ondernemingen.


Wanneer kom je in aanmerking voor deze subsidie?

A) Je bent mkb-onderneming en B) je wil investeren in het leren en ontwikkelen van je medewerkers.


Mogelijke activiteiten
  • Invoeren van een methode die medewerkers stimuleert kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
  • Opleidings- of ontwikkelingsplan gericht op inzichtelijk maken ontwikkelbehoefte.
  • Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers in de onderneming.
  • Enige tijd praktijkleerplaatsen t.b.v. een beroepsopleiding bieden.

Subsidiabele kosten
  • Externe kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van het project.
  • Directe loonkosten van personen uit je bedrijf bij de uitvoering van het project.
  • Toeslag van 15% op a) en b) voor subsidiering van overige gemaakte kosten.

Aanvraagtijdvak

2 - 30 september 2024


Subsidiebedrag

Maximaal 25.000 voor mkb.


Eigen bijdrage?

Subsidie max 60% voor mkb
Subsidie max 80% voor kleinbedrijf


Rekenvoorbeeld

Je bent mkb'er en wil investeren in MyVIP om ontwikkelgesprekken binnen je bedrijf op een moderne manier te borgen. Je maakt IT-kosten voor de software en advieskosten, tot een totaal van €18.000. Je eigen mensen zijn hier ook nog eens voor €12.000 aan uren mee kwijt. Over deze totale kosten mag je 15% overheadkosten opvoeren. In totaal ontvang je dan:

60% MKB x ((kosten) x overhead) = subsidiebedrag.
0.6 x ((€18.000 + €12.000) x 1.15) = 20.700 subsidie.