Wat is Community Management?

maart 2023

Veel bedrijven hebben een schitterend (sociaal) intranet, maar er wordt door medewerkers weinig tot geen gebruik van gemaakt. Enorm zonde natuurlijk. De oorzaak is vaak vrij logisch: in een klassiek communicatiemodel zijn medewerkers alleen ontvanger van informatie. Het live zetten van een sociaal intranet zorgt er niet direct voor dat zij ook zender van informatie worden.

Community management kan beschreven worden als: alle activiteiten die eraan bijdragen dat medewerkers actief bij de digitale groep (/community) betrokken worden.

Veel bedrijven hebben een intranet waar door medewerkers nauwelijks gebruik van wordt gemaakt.

Veel bedrijven hebben hier ervaringen mee opgedaan en de community managers van WELDER hebben jarenlang ervaring met dit thema. Hoe organiseer je een succesvolle introductiecampagne? Hoe activeer je een grote groep slapende gebruikers? En hoe zet je ambassadeurs in om de community te versterken?

MyCompany is specifiek ingericht om deze community te versterken. Zogenaamde community acties worden ingezet. Deze hebben allen het karakter dat ze medewerkers oproepen iets te delen. Dat kan soms iets heel triviaals zijn als een foto van de werkplek tot het actief meedenken in een nieuwe naam voor een product. Welke community acties het beste passen op dat moment hangt af van de fase waarin de community zich bevindt en welke doelen opgesteld zijn.

Met de implementatie van een sociaal intranet als MyCompany ga je als organisatie dus actief aan de slag met community management om van jouw organisatie een echte sharing community te maken.

Wat doet een community manager?

Een community manager helpt je om met het sociaal intranet een actieve community van medewerkers te krijgen. Het doel: een zo groot mogelijke groep medewerkers deelt actief inspiratie, kennis en ervaringen met elkaar. De community manager heeft de juiste ervaring en weet wat wel en niet werkt. En kan voorbeelden aandragen van andere organisatie, zodat je niet alles zelf hoeft te ontwikkelen.

Een community manager weet hoe je met een sociaal intranet een hechte community bouwt.

Concreet kunnen de volgende zeven taken toegewezen worden aan een community manager.

1. Analyse: concept, positionering en doelgroep

Wat is het doel van het sociaal intranet? Hoe bereiken medewerkers het platform? En welke doelgroepen worden in welke mate bereikt?

2. Advies: interne adviseursrol

Hulp aan medewerkers om het platform op een juiste manier te laten gebruiken. Hoe kun je als leidinggevende het platform gebruiken om de betrokkenheid te vergroten? En hoe kunnen verkopers via het platform nieuwe leads genereren?

3. Creatie: alles draait om (coördineren van) content

Het opstellen van een goede content kalender, zodat het platform jaarrond leuk en informatief blijft. De community manager koppelt jouw specifieke wensen aan succesvolle voorbeelden van anderen.

4. Organisatie: projectmatige duizendpoot

Bij elkaar brengen van medewerkers, organiseren van klankbordgroepen en het organiseren van de introductiecampagne kunnen tot de taken van de community manager behoren.

5. Begeleiding: redactie en moderators

De community manager neemt je mee in het admin-gedeelte van MyCompany en laat bijvoorbeeld zien hoe analyses gedraaid worden en hoe community acties aangemaakt worden.

6. Management: evaluatie en rapportage

De community manager evalueert en rapporteert aan het management het gebruik van het platform. Hoeveel mensen zijn aangesloten? Op welke afdeling zijn deze mensen werkzaam? Maar vooral ook: het analyseren van deze data. Welke acties kunnen ondernomen worden om de community hechter te maken?

7. Evangelisme

Bovenal heeft de community manager een rol als evangelist. Een grote voorvechter van de schitterende online omgeving. De community manager draagt dit actief uit en probeert anderen te betrekken in dit enthousiasme.

Als organisatie bepaal je tijdens een implementatie van MyCompany zelf hoe actief je ondersteund wil worden door een professionele community manager.

Start nu en draai MyCompany al voor €195 per organisatie per maand