Blog

Je organisatie laten groeien met de kracht van feedback

22 december 2023

Een deep-dive in het medewerkersonderzoek.

“Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie”, zo luidt een inmiddels bekende uitdrukking. Het is daarom belangrijk om je medewerkers op de eerste plaats te zetten binnen je organisatie. Tevreden en betrokken werknemers zijn immers niet alleen productiever, maar dragen ook bij aan een positieve bedrijfscultuur, verhoogde retentie en een goede reputatie als werkgever. In dit artikel duiken we dieper in op wat een medewerkersonderzoek nu eigenlijk is, waarom het van cruciaal belang is voor organisaties en hoe je zulke onderzoeken en enquêtes het beste kunt inzetten.

Lachende vrouw naast whiteboard

Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Een medewerkersonderzoek, ook wel bekend als een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), is een gestructureerde enquête die wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de beleving, tevredenheid en betrokkenheid van werknemers binnen een organisatie. Deze onderzoeken bieden waardevolle inzichten waarmee organisaties de werkomgeving kunnen begrijpen en verbeteren. Daarmee is het medewerkersonderzoek een noodzakelijke tool om de productiviteit en de algehele prestaties van medewerkers te bevorderen.

Medewerkersonderzoeken zijn gericht op het meten van de ervaringen en meningen van werknemers ten aanzien van verschillende aspecten van hun werk. Een medewerkersonderzoek bevat daarom een breed scala aan vragen die gericht zijn op het evalueren van al deze diverse aspecten. Het omvat thema's zoals leiderschap, communicatie, werkomgeving, ontwikkelingsmogelijkheden en overkoepelende tevredenheid. Het doel van het onderzoek is om een volledig beeld te krijgen van hoe werknemers hun rol binnen de organisatie ervaren. Op basis daarvan kunnen organisaties specifieke verbetermogelijkheden identificeren en effectieve actieplannen opstellen om tegemoet te komen aan de behoeften en wensen van hun medewerkers.

De theorie achter medewerkersonderzoeken

Medewerkersonderzoeken zijn in de regel gebaseerd op verschillende psychologische en organisatorische theorieën. Zo kennen we bijvoorbeeld de motivatietheorie van Maslow, waarin vijf universele behoeften van de mens centraal staan. Daarnaast is er de tweefactortheorie van Herzberg, waarin wordt gesteld dat er twee sets factoren zijn (namelijk: motivatiefactoren en hygiënefactoren) die invloed hebben op motivatie en tevredenheid van werknemers. Ook zijn er diverse sociale uitwisselingstheorieën, waarin de wederkerige relatie tussen werknemers en hun organisatie centraal staat. Het gaat de reikwijdte van dit artikel te buiten om uitvoerig in te gaan op alle verschillende theorieën die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deugdelijke medewerkersonderzoeken. Wel is het goed om te beseffen dat dergelijke theorieën doorlopend verder worden aangevuld en aangescherpt. Een goed medewerkersonderzoek is daarom een dynamisch onderzoek dat kan meebewegen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame vitaliteit en de vervulling van psychologische basisbehoeften.

Een goed medewerkersonderzoek is een dynamisch onderzoek dat kan meebewegen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Waarom is een medewerkersonderzoek belangrijk?

Door het uitvoeren van medewerkersonderzoeken heb je als organisatie een tool in handen om medewerkers centraal te stellen. Zulke onderzoeken dragen bij aan de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers door de specifieke behoeften, zorgen en verwachtingen van medewerkers te begrijpen. Zo kun je als organisatie proactief inspelen op deze factoren en een gezonde en ondersteunende werkomgeving creëren. Een goed uitgevoerd (en opgevolgd!) medewerkersonderzoek heeft dus diverse voordelen. We hebben de belangrijkste hieronder voor je op een rijtje gezet.

1. Verhogen van tevredenheid en betrokkenheid

Een goed onderzoek onder medewerkers stelt organisaties in staat om diepgaand inzicht te krijgen in de tevredenheid van werknemers over verschillende aspecten van hun werk, zoals salaris, werkomgeving, leiderschap en ontwikkelingsmogelijkheden. Ook biedt het een concrete tool om de betrokkenheid van medewerkers te meten. Zo verzamel je gerichte input waar je als organisatie mee aan de slag kunt. De lessen die je leert uit het onderzoek, kun je omzetten naar concrete actieplannen voor een verhoogde productiviteit, een positieve cultuur en meer binding met je organisatie.

2. Verbeteren van de werkomgeving

Door feedback over de werkomgeving te verzamelen, kunnen organisaties aanpassingen maken om een gezondere en productievere werkomgeving te creëren voor hun medewerkers. Dat geldt voor de fysieke omgeving, maar net zo goed voor de sociale omgeving. Een uitgebreid medewerkersonderzoek biedt daarnaast inzicht in hoe werknemers hun leiders ervaren, wat van onschatbare waarde is voor de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden en het verbeteren van de relatie tussen managers en medewerkers.

3. Creëren van een positieve bedrijfscultuur

Een goed uitgevoerd en opgevolgd medewerkersonderzoek bevordert een open communicatiecultuur en laat zien dat de organisatie waarde hecht aan de mening van haar werknemers, wat op zijn beurt een positieve invloed heeft op de algemene bedrijfscultuur. Een positieve cultuur en tevreden medewerkers weerspiegelen bovendien gunstig op je imago als werkgever. Zo wordt het aantrekken van nieuw talent een stuk makkelijker.

4. Ondersteunen van besluitvorming

De met het onderzoek verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt als basis voor datagestuurde besluitvorming, waarbij organisaties strategieën ontwikkelen op basis van feitelijke informatie in plaats van aannames. Door te begrijpen wat werknemers motiveert en demotiveert, kun je als organisatie bijvoorbeeld de juiste maatregelen nemen om verzuim te voorkomen en het onnatuurlijke verloop van personeel te verminderen. Ook biedt het inzicht in bijvoorbeeld de ontwikkelingsbehoeften van werknemers, waardoor je gerichte trainingsprogramma's kunt implementeren om de vaardigheden van je personeel te verbeteren.

In essentie draagt een medewerkersonderzoek bij aan het opbouwen van een gezonde, positieve en productieve werkomgeving. Het geeft organisaties de middelen om personeel effectief te ondersteunen, de werkomgeving te optimaliseren en samen duurzaam succes te behalen.

Meer weten over het belang van medewerkersonderzoeken?

Wij vertellen het je graag!

Wat voor soort medewerkersonderzoeken zijn er?

Er zijn verschillende soorten medewerkersonderzoeken, elk gericht op specifieke aspecten van de werknemerservaring. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten medewerkersonderzoeken:

 • Algemeen medewerkersonderzoek
  Een medewerkersonderzoek is een meer omvattende term die alle soorten onderzoeken omvat die gericht zijn op medewerkers binnen een organisatie. Het kan de tevredenheid van medewerkers omvatten, maar het kan ook andere aspecten van de werknemerservaring onderzoeken, zoals betrokkenheid, leiderschapseffectiviteit, communicatie, ontwikkelingsmogelijkheden, teamdynamiek, enzovoort. Het is gericht op het verkrijgen van een alomvattend beeld van de ervaring van medewerkers.

 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
  Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een specifiek type medewerkersonderzoek dat zich concentreert op het meten van de tevredenheid van medewerkers over verschillende aspecten van hun werk en de organisatie. Het legt de nadruk op hoe gelukkig, tevreden en gemotiveerd medewerkers zijn in hun huidige rol en bij hun werkgever. Dit type onderzoek kan vragen omvatten over werkomstandigheden, leiderschap, beloning, erkenning, ontwikkelingsmogelijkheden en andere factoren die van invloed zijn op de tevredenheid van werknemers.

 • Betrokkenheidsonderzoek
  Een betrokkenheidsonderzoek, ook wel bekend als een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek, is een specifiek type onderzoek dat zich richt op het meten van de mate waarin werknemers zich verbonden voelen met hun werk, team en organisatie. Betrokkenheid is meer dan alleen tevredenheid; het gaat over de emotionele betrokkenheid, motivatie en toewijding van werknemers aan hun taken en de doelen van de organisatie.

 • 360 graden-feedbackonderzoek
  Een 360 graden-feedbackonderzoek, ook wel bekend als 360 graden-beoordeling, is een evaluatiemethode waarbij feedback wordt verzameld van verschillende bronnen rondom een individu, waaronder collega's, leidinggevenden, ondergeschikten en soms zelfs klanten. Het doel is om een uitgebreider en evenwichtiger beeld te krijgen van de prestaties, vaardigheden en gedragingen van een medewerker.

 • Leiderschapsevaluatie
  Een leiderschapsevaluatie is een enquête waarbij de prestaties van leidinggevenden en managers binnen een organisatie worden beoordeeld. Het doel van een leiderschapsevaluatie is om inzicht te krijgen in de effectiviteit van leiderschap, sterke punten te identificeren en gebieden voor verbetering aan te wijzen. Deze evaluaties kunnen worden uitgevoerd op verschillende niveaus, waaronder teamleiders, afdelingshoofden en hoger management.

 • Prestatiebeoordeling
  Een prestatiebeoordeling, ook wel bekend als functioneringsgesprek, evaluatiegesprek of beoordelingsgesprek, is een gestructureerd proces waarin een medewerker wordt beoordeeld op zijn of haar prestaties, vaardigheden, gedrag en bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Het doel van een prestatiebeoordeling is om zowel positieve prestaties te erkennen als gebieden voor verbetering te identificeren. Het biedt gelegenheid voor dialoog tussen de medewerker en de leidinggevende over verwachtingen, doelen en ontwikkelingsmogelijkheden.

 • Werk-privébalans-enquête
  Een werk-privébalans-enquête is een instrument waarmee organisaties de ervaringen van werknemers ten aanzien van de balans tussen werk en privéleven kunnen meten. Het doel van deze enquête is om inzicht te krijgen in hoe werknemers de balans ervaren en welke factoren van invloed zijn op hun vermogen om werk en privé op een gezonde manier te combineren.

 • Exit-enquête
  Een exit-enquête, ook wel bekend als een exit-interview, vertrekanalyse of exitgesprek, is een instrument dat wordt gebruikt om informatie te verzamelen van medewerkers die de organisatie verlaten. Het doel van een exit-enquête is om inzicht te krijgen in de redenen voor het vertrek van de medewerker, hun ervaringen binnen de organisatie en eventuele suggesties voor verbetering. Deze informatie kan waardevol zijn voor het management om trends te identificeren, het personeelsverloop te begrijpen en strategieën te ontwikkelen om de werkomgeving te verbeteren.

 • Diversiteits- en inclusiviteitsonderzoek
  Een diversiteits- en inclusiviteitsonderzoek is een instrument waarmee organisaties de diversiteit en inclusiviteit binnen hun werkomgeving kunnen meten, analyseren en verbeteren. Het doel van dit type onderzoek is om inzicht te krijgen in de ervaringen van medewerkers met betrekking tot diversiteit en inclusie, en om te identificeren welke stappen de organisatie kan ondernemen om een meer diverse en inclusieve cultuur te bevorderen.

 • Puls-enquête
  Een puls-enquête is een kort, regelmatig en gericht meetinstrument dat wordt gebruikt om snel inzicht te krijgen in specifieke aspecten van de werknemerservaring. In tegenstelling tot traditionele jaarlijkse medewerkersonderzoeken, die vaak uitgebreid en diepgaand zijn, is een puls-enquête bedoeld om snel en frequent feedback te verzamelen. Zo kun je als organisatie snel inspelen op actuele behoeften en verwachtingen.

De keuze voor een specifiek type medewerkersonderzoek hangt af van de doelstellingen van je organisatie en de specifieke aspecten van de medewerkerservaring die je wil evalueren. Het combineren van verschillende soorten onderzoeken kan je een uitgebreid beeld geven van deze ervaring en je als organisatie helpen om gerichte verbeteringen door te voeren. Een goede onderzoekscultuur bestaat daarom doorgaans uit een combinatie van diverse soorten medewerkersonderzoeken, met een bepaalde, regelmatige frequentie. Met MySurvey - de onderzoekstool van WELDER - richt je zelf eenvoudig elk gewenst type onderzoek, enquête of survey in. Eenmalig, periodiek, kort of uitgebreid: de mogelijkheden zijn talrijk. Zo creëer je een eigen, deugdelijke onderzoek- en feedbackcultuur waarmee je jouw medewerkers écht centraal stelt.

Een goede onderzoekscultuur bestaat doorgaans uit een combinatie van diverse soorten medewerkersonderzoeken, met een bepaalde, regelmatige frequentie.

Hoe kies je het juiste medewerkersonderzoek?

Het kiezen van het juiste medewerkersonderzoek voor jouw organisatie vereist aandacht voor verschillende factoren, zoals de doelen die je ermee wilt bereiken en de specifieke behoeften van je medewerkers.

Ten eerste is het belangrijk om een goede doelstelling te bepalen en in kaart te brengen wat je wilt bereiken met het medewerkersonderzoek. Wil je inzicht krijgen in de algemene tevredenheid, betrokkenheid meten, de werk-privébalans evalueren, of misschien gericht feedback verzamelen over leiderschap? Het vastgestelde doel zal de focus van je onderzoek bepalen. Daarmee samenhangend kun je vervolgens de specifieke gebieden die je wilt meten vaststellen. Dit kan bijvoorbeeld zijn de algehele tevredenheid, betrokkenheid, leiderschap, werk-privébalans, diversiteit en inclusie, of andere relevante aspecten. Zorg ervoor dat de gebieden die je selecteert in lijn zijn met je organisatiedoelen.

Bepaal daarnaast hoe breed je het onderzoek wilt maken. Wil je een uitgebreide jaarlijkse enquête uitvoeren of geef je de voorkeur aan regelmatige puls-enquêtes met een specifieke focus? De scope en frequentie zullen afhangen van de dynamiek en behoeften van je organisatie. Ook het type medewerkersonderzoek dat je het beste kunt inzetten, hangt af van je doelen en behoeften. Je hoeft je daarbij niet per se te focussen op één type medewerkersonderzoek, maar kunt ook overwegen om verschillende types te combineren. Zo kun je jouw doelen vanuit verschillende invalshoeken benaderen en zo een vollediger beeld krijgen van hoe het met je medewerkers gaat.

Overweeg daarnaast in hoeverre je jouw onderzoek anoniem wil verrichten. Anonimiteit is doorgaans een belangrijke factor voor het verkrijgen van eerlijke feedback. In veel gevallen kan het daarom waardevol zijn om medewerkers de mogelijkheid te bieden om hun feedback anoniem te delen. Zo kunnen ze openhartig spreken, zonder angst voor represailles. Zet daarbij een meetmethode in die het beste past bij je organisatie. Dit kunnen online enquêtes zijn, face-to-face interviews, focusgroepen, of een combinatie daarvan. Het voordeel van een digitaal platform is dat dit vaak efficiënter werkt dan meer traditionele vormen van onderzoek. Het biedt gebruiksgemak en zorgt ervoor dat je alle resultaten direct inzichtelijk hebt, zodat je daar voortvarend mee aan de slag kunt.

Zodra je scherp hebt wat het doel en de omvang van je onderzoek is, is het van belang dat je jouw medewerkers tijdig betrekt bij het proces. Informeer hen over het doel van het onderzoek en het belang van hun feedback. Zo vergroot je de bereidheid om deel te nemen en verbeter je de kwaliteit van de verzamelde informatie.

Het belang van opvolging van een medewerkersonderzoek

Met het selecteren en uitvoeren van het juiste medewerkersonderzoek, ben je eigenlijk pas op de helft van een goede onderzoekscyclus. Je zult de resultaten moeten analyseren, daar bepaalde lessen uithalen én deze vervolgens opvolging geven in de organisatie. Het belang van opvolging van medewerkersonderzoeken kan niet genoeg worden benadrukt, omdat het de brug vormt tussen het verzamelen van feedback en het daadwerkelijk implementeren van positieve veranderingen binnen de organisatie. Hieronder leggen we je uit waarom de (tijdige) opvolging van een medewerkersonderzoek zo belangrijk is!

Versterkt vertrouwen en transparantie
Opvolging van medewerkersonderzoeken omvat communicatie over genomen maatregelen en de voortgang van veranderingen. Het toont aan dat de organisatie serieus luistert naar de stem van haar medewerkers en hun feedback waardeert. Het is ook een uiting van proactief leiderschap: door actie te ondernemen na medewerkersonderzoeken versterkt de positie van leiders en management binnen de organisatie. Het laat zien dat zij bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en de organisatie te leiden naar verbetering. Dit bevordert een cultuur van transparantie en versterkt het vertrouwen tussen personeel en management.

Verhoogt betrokkenheid en tevredenheid
Bij het implementeren van veranderingen op basis van medewerkersfeedback, zien medewerkers dat hun mening en input bijdraagt aan concrete verbeteringen. Dat heeft een positieve invloed op de motivatie van medewerkers en stimuleert een omgeving waarin werknemers het gevoel hebben dat hun mening er ook echt toe doet. Actieve opvolging geeft daarmee ook het signaal dat de organisatie toegewijd is aan het creëren van een positieve en ondersteunende bedrijfscultuur, door het proactief aanpakken van problemen die uit medewerkersonderzoeken naar voren komen. Dit helpt bij het verminderen van ontevredenheid en het risico op personeelsverloop, geeft medewerkers het gevoel dat hun zorgen serieus worden genomen en draagt bij aan het verhogen van de betrokkenheid en tevredenheid.

Optimaliseert prestaties
Actie ondernemen op basis van de inzichten die je hebt verzameld uit een medewerkersonderzoek, kan leiden tot verbeteringen in de prestaties van individuele medewerkers, teams en afdelingen. Zo blijf je werken aan de optimalisatie van de algehele productiviteit en efficiëntie van de organisatie. Door problemen aan te pakken die door medewerkers worden benadrukt, stimuleert de opvolging een cultuur van continue verbetering, innovatie en groei. Dit bevordert de veerkracht van je organisatie en zorgt voor een gezamenlijke focus op ontwikkeling en innovatie.

In essentie draagt de opvolging van medewerkersonderzoeken bij aan het creëren van een gezonde, responsieve en evoluerende organisatie die zich inzet voor het welzijn en de groei van haar personeel. Het is een investering in de lange termijn duurzaamheid en het succes van de organisatie.

Opvolging vormt de brug tussen het verzamelen van feedback en het daadwerkelijk implementeren van positieve veranderingen binnen de organisatie.

Vijf tips voor een succesvol medewerkersonderzoek

Nu je weet wat de kern is van een goed medewerkersonderzoek en wat het belang is van opvolging, delen we graag nog vijf tips met je om jouw medewerkersonderzoek verder te verbeteren en optimaal te benutten!

#1 Zorg voor duidelijke doelstellingen
Definieer duidelijke doelstellingen voordat je het onderzoek start. Bepaal welke informatie je wilt verzamelen en welke specifieke aspecten van de werknemerservaring je wilt evalueren. Duidelijke doelen helpen bij het stellen van de juiste vragen en het verkrijgen van relevante inzichten.

#2 Creëer vertrouwen en anonimiteit
Garandeer werknemers anonimiteit en benadruk het belang van eerlijke feedback. Dit bevordert openheid en helpt bij het verkrijgen van eerlijke meningen. Communiceer helder over hoe de anonimiteit wordt gewaarborgd.

#3 Betrek medewerkers bij de opvolging
Betrek werknemers bij de opvolging van het onderzoek. Organiseer bijvoorbeeld feedbacksessies of workshops waarin de resultaten worden besproken en werknemers input kunnen geven over mogelijke oplossingen. Dit vergroot de betrokkenheid en het draagvlak voor veranderingen.

#4 Zorg voor actieplannen en communiceer resultaten
Ontwikkel duidelijke actieplannen op basis van de resultaten van het onderzoek. Communiceer deze plannen vervolgens naar alle werknemers. Het tonen van concrete stappen en het delen van de voortgang geeft geloofwaardigheid aan het proces en laat zien dat feedback serieus wordt genomen.

#5 Voer onderzoek uit met regelmaat
Voer regelmatig medewerkersonderzoeken uit, zodat je goed kunt inspelen op trends en veranderingen. Door een doorlopende cyclus van onderzoek, opvolging en aanpassing te creëren, kan je organisatie zich snel aanpassen aan veranderende behoeften en verbeteringen doorvoeren op basis van voortdurende feedback.

Het succes van een medewerkersonderzoek hangt af van verschillende aspecten: van het type onderzoek dat je kiest en het efficiënt verzamelen van gegevens, tot de acties die volgen op de resultaten en de mate waarin je jouw medewerkers daarin weet mee te nemen. Door gerichte en effectieve opvolging kunnen organisaties de werknemerservaring verbeteren, de betrokkenheid vergroten en een positieve impact uitoefenen op de bedrijfscultuur. Zo is het medewerkersonderzoek niet alleen een hele nuttige tool, maar ook echt een noodzakelijke tool om het succes van je organisatie te borgen.

Start nu en draai MySurvey al voor €180 per organisatie per maand