Sturen op variërende productiviteit

januari 2020

Iedereen herkent het: de ene dag rond je de ene na de andere taak succesvol af, terwijl je de andere dag werkelijk niets uit je handen krijgt. Op één of andere manier heb je de ene dag de juiste energie te pakken, terwijl je de andere dag futloos bent.

Traditionele organisaties richten zich vooral op het reduceren van verzuim. Met andere woorden: ervoor zorgen dat mensen lichamelijk aanwezig zijn. Moderne organisaties zorgen ook dat mensen ook psychisch de juiste staat hebben het werk uit te voeren. De focus verschuift van verzuim naar betrokkenheid, tevredenheid en productiviteit. Hoe creëer je als organisatie de juiste context dat jou medewerkers zo veel en vaak mogelijk deze energie hebben?

Productiviteit

Productiviteit van medewerkers kan jaarrond sterk variëren. Uiteraard zijn er tal van privé-factoren van invloed op de vitaliteit en productiviteit. Iemand kan in scheiding liggen of een sterfgeval meemaken. Hoe verschrikkelijk ook, als organisatie kun je er niets aan doen dit te voorkomen. Er zijn echter ook allerlei werkgerelateerde factoren van invloed op de energie en productiviteit van medewerkers. Wanneer iemand actief betrokken wordt bij de bedrijfsdoelstellingen of een compliment krijgt van de leidinggevende bijvoorbeeld.

Werkgerelateerd verzuim wordt altijd vooraf gegaan door een lagere vitaliteit. Door een lagere vitaliteit te monitoren, kun je bijsturen en verzuim voorkomen.

Meten

In vrijwel alle systemen van WELDER wordt deze productiviteit gemeten. In het digitale MyVIP om functioneringsgesprekken op een innovatieve manier te voeren, gelden de uitkomsten van de gelukswijzer als indicatie hoe hoog of laag de medewerker in de energie zit. In de aanvullende modules wordt achterhaald wat de redenen voor deze hoge of lage score zijn. Met MySurvey wordt voortdurend de vitaliteit van medewerkers gemeten. Zo kun je als organisatie signaleren wanneer vitaliteit en productiviteit laag is.

Start nu met jouw medewerkers-app voor €180 per maand