Alle aspecten van een modern voortgangsgesprek

Lees meer over de flexibele 8 modules van MyVIP, die je op maat en per afdeling in kunt zetten.

In gesprek over Werkgeluk

Leidinggevende en medewerker gaan met elkaar in gesprek over het (werk)geluk van de medewerker. Vooraf heeft de medewerker enkele stellingen beantwoord. Deze gaan bijvoorbeeld over het contact met de collega's, de persoonlijke vitaliteit of de zingeving die ervaren wordt in het werk. Omdat de stellingen en categorieen volledig flexibel zijn, sluiten ze exact aan bij jouw organisatie.

De persoonlijke Ambities in beeld

Een medewerker geeft vooraf input over de persoonlijke ambities. Wil de medewerker graag zo snel mogelijk een volgende stap in zijn carrière zetten? Of wil de medewerker stiekem wel een baan die wat minder van hem/haar zou verwachten? Leidinggevende en medewerker gaan in gesprek over deze persoonlijke ambities en werkafspraken worden gemaakt hoe deze ambities bereikt worden. Zo leidt een ambitie niet tot verloop, maar wordt dit op tijd en goed besproken.

Elkaar beoordelen op Competenties

Geen ingewikkelde functieomschrijvingen meer! In MyVIP kun je competenties aanmaken en deze koppelen aan functiegroepen. Zo ziet iedere gebruiker direct welke competenties verwacht worden. In deze module beoordeelt niet alleen de leidinggevende de medewerker, maar beoordeelt de medewerker ook zichzelf. Verschillen in deze scores geven de juiste focus in de werkafspraken tijdens het gesprek.

Actuele Themavragen over wat nu speelt

Voor bedrijven die met Excel-formulieren werken, is het lastig een nieuwe methodiek te implementeren bij alle medewerkers. Omdat MyVIP volledig digitaal is, kun je gemakkelijk onderwerpen of vragen toevoegen. Zo kun je ervoor zorgen dat elke gesprekscyclus aansluit bij de onderwerpen die op dát moment relevant zijn binnen jouw organisatie. Zo houdt je het gesprek ook op lange termijn interessant.

Beoordelen van de Leidinggevende

In een modern voortgangsgesprek wordt niet alleen het functioneren van de medewerker, maar ook van de leidinggevende besproken. In deze module geeft de medewerker aan in hoeverre de leidinggevende van hem/haar een betere professional maakt. Ook worden complimenten en ontwikkelpunten gegeven. Als HR-afdeling heb je direct een goed overzicht van de beste leidinggevenden binnen jouw organisatie.

De juiste Opleidingen om te groeien

Tijdens het gesprek kan een medewerker binnen deze module aangeven in hoeverre behoefte is aan een opleidingen. Je bepaalt zelf of deze module aan bod komen en, zo ja, uit welke mogelijke opleidingen de medewerker kan kiezen. De medewerker geeft aan hoe noodzakelijk het is om deze opleiding te volgen. Zo heb je direct een helder overzicht van de totale opleidingsbehoefte van de gehele organisatie.

Het Potentieel van elke medewerker bepaald

Een medewerker kan een ambitie tonen te groeien binnen de organisatie, maar wellicht is de medewerker niet capabel om deze ambitie te bereiken. In deze module maakt de leidinggevende een inschatting van het potentieel van de medewerker. Kan hij/zij nog enkele stappen zetten binnen de organisatie? Deze wordt niet direct besproken tijdens het gesprek, maar gebruikt als input bij de vlootschouw. In deze vlootschouw ziet de HR-afdeling een overzicht van alle High Potentials binnen de organisatie.

In gesprek over het Salaris

Het salaris kan een belangrijk onderwerp zijn tijdens het voortgangsgesprek. Met de Salaris-module binnen MyVIP kun je hier ruimte voor geven. De eigen salarisschalen en Relatieve Salaris Positie (RSP) worden bepaald om te laten zien hoeveel ruimte er nu en in de toekomst is om te groeien in salaris. Wanneer jullie jaarlijks een verhogingsmatrix hanteren, kan ook deze toegevoegd worden in deze MyVIP-module.

Start nu en draai MyVIP al voor 1.10 pp per maand!