Wat bespreek je in een functioneringsgesprek?

Wat bespreek je in een functioneringsgesprek?

Een goed functioneringsgesprek bevat ten minste de volgende onderdelen:

(Werk)geluk

Hoe goed zit de medewerker in zijn vel? Met hoeveel energie rijdt de medewerker elke dag naar zijn of haar werk? Hoe is het contact met de collega’s? In hoeverre voelt de medewerker zich verbonden met de doelstellingen van de organisatie? Hoe is de werk-privé balans van de medewerker? In dit onderdeel wordt het (werk)geluk van de medewerker besproken en wordt bepaald in hoeverre de leidinggevende de medewerker kan faciliteren in het verhogen van het (werk)geluk.

Tijdens het functioneringsgesprek komen onderwerpen als werkgeluk, beoordelen, toekomst en werkafspraken aan bod.

Beoordelen

De medewerker kan worden beoordeeld op bepaalde vaktechnische en/of gedragscompetenties. Een interessante aanpak is om de leidinggevende de medewerker te laten beoordelen op dezelfde competenties als waarop de medewerker zichzelf beoordeelt en vice versa. De verschillen in inzichten zorgen voor goede gesprekken.

Toekomst

Wat zijn dromen van de medewerker? Waar staat de medewerker over 3 jaar? Wat zou de medewerker het komende jaar graag doen? Uiteraard is het hierbij zaak te bepalen waar de leidinggevende de medewerker bij zou kunnen helpen om deze dromen of ambities te bereiken? Tijdens het gesprek bespreken leidinggevende hoe de medewerker deze doelen zou willen en kunnen bereiken. Daarnaast wordt besproken hoe de leidinggevende de medewerker kan helpen in het bereiken van deze doelen.

Afspraken

Over de voorgaande modules worden afspraken gemaakt. Hierbij wordt vastgelegd of de medewerker of de leidinggevende eigenaar is van deze afspraak. Hierbij is het uiteraard belangrijk dat deze afspraak SMART is: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.

De 10 flexibel opgebouwde gespreksmodules in MyVIP volgen deze drie onderwerpen. Per onderwerp maak je werkafspraken. Zo wordt geborgd dat elke medewerker een persoonlijk ontwikkelplan heeft, waarin is vastgelegd wat hij of zij doet aan de persoonlijke ontwikkeling. Meer weten? Bekijk onze werkwijze of vraag een vrijblijvende demo aan!

Start nu en draai MyVIP al voor €180 per organisatie per maand