Hoe vaak voer je een functioneringsgesprek?

Hoe vaak voer je een functioneringsgesprek?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Klassiek vindt een beoordelingsgesprek éénmaal per jaar plaats. In het verleden paste deze frequentie wellicht prima. Medewerkers hadden erg lange dienstverbanden, de inhoud van het werk veranderde sporadisch en de omgeving van de organisatie was redelijk stabiel.

Echter, het huidige werk is veranderd. Het inhoud van het werk is dynamischer dan ooit en organisaties werken in een turbulente omgeving waar veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Daarnaast worden medewerkers niet langer opgeleid om één vak het gehele werkende leven uit te voeren, maar groeien jonge mensen op met de belofte alles te kunnen worden wat zij willen. Het is dan ook niet raar dat jonge medewerkers vaker behoefte hebben aan een functioneringsgesprek dan oudere medewerkers.

Door een dynamische en turbulente omgeving hebben jongeren vaker behoefte aan een functioneringsgesprek dan oudere medewerkers.

Onderzoek laat echter zien dat bijna 90% van de bedrijven nog werken met een functioneringsgesprek één of twee keer per jaar. Slecht in 6% van de bedrijven vindt het gesprek vaker dan tweemaal per jaar plaats en in slechts 6% van de bedrijven is de frequentie flexibel. Deze flexibele inzet past echter het beste wanneer er een grote diversiteit tussen werknemers is.


MyVIP werkt daarom met een flexibele frequentie: de organisatie bepaalt zelf welke afdelingen hoe vaak met welke modules van het functioneringsgesprek aan de slag gaan. Zo kun je met MyVIP ervoor kiezen de ene afdeling zes keer per jaar dit gesprek te laten voeren, terwijl de andere afdeling dit gesprek maar éénmaal per jaar voert. Meer weten? Bekijk onze werkwijze of vraag een vrijblijvende demo aan!

Interessante links:

Start nu en draai MyVIP al voor €180 per organisatie per maand