MyVitality geeft elke organisatie de ruimte om zelf te bepalen welke dimensies en aspecten gekoppeld worden aan de vitaliteit van de medewerkers. WELDER zelf gebruikt altijd als basis De Vitaliteitsmonitor; een methodiek en certificering om als organisatie stapsgewijs en structureel te komen tot meer vitale medewerkers. De Vitaliteitsmonitor stelt de medewerker centraal en gaat uit van drie dimensies in werk:

 • Het Individu

Alle aspecten van het bedrijf die betrekking hebben op de individuele medewerker

 • Het Team

Alle aspecten van het bedrijf die betrekking hebben op het team waarin de medewerker werkt

 • De Organisatie

Alle aspecten van het bedrijf die betrekking hebben op de verbinding van de medewerker met de totale organisatie

Deze drie dimensies worden verdeeld naar 18 aspecten.

Aspecten bij dimensie 'het Individu'

 • Voeding (De mate waarin de organisatie een vitaal eetpatroon stimuleert en faciliteert)
 • Beweging (De mate waarin de organisatie voldoende bewegen door medewerkers stimuleert en faciliteert)
 • Alcohol, Roken, Drugs (De mate waarin de organisatie verantwoord/afwezig gebruik van verdovende middelen stimuleert en faciliteert)
 • Fysieke belasting (De mate waarin de organisatie zich inzet tegen overmatige belasting van het houding- en bewegingsapparaat)
 • Ontspanning (De mate waarin de organisatie een optimale werk-privé balans faciliteert)
 • Zelfontplooiing (De mate waarin de organisatie de ontwikkeling van haar mensen faciliteert)

Aspecten bij dimensie 'het Team'

 • Successen vieren (De mate waarin binnen de organisatie successen met elkaar gevierd worden)
 • Groepsoriëntatie (De mate waarin het binnen de organisatie duidelijk is dat medewerkers van elkaar afhankelijk zijn voor succes)
 • Positieve identiteit (De mate waarin medewerkers vertrouwen hebben in eigen kunnen)
 • Autonomie (De mate waarin de organisatie faciliteert dat mensen zelf mogen bepalen hoe zij handelen)
 • Werkomgeving (De mate waarin de fysieke werkomgeving vitale en betrokken medewerkers stimuleert)
 • Kameraadschap (De mate waarin medewerkers niet alleen collega's maar ook vrienden zijn)

Aspecten bij dimensie 'de Organisatie'

 • Strategie (De mate waarin medewerkers de koers van de organisatie begrijpen en ondersteunen)
 • Historie en Tradities (De mate waarin de historie en tradities van de organisatie uitgedragen worden)
 • Communicatie (De mate waarin medewerkers binnen de organisatie op de hoogte zijn van wat er elders binnen de organisatie gebeurt)
 • Gebruiken en Taal (De mate waarin de organisatie specifieke gebruiken en woorden hanteert)
 • Impact (De mate waarin medewerkers zich ervan bewust zijn dat hun inzet bijdraagt aan de doelen van de totale organisatie)
 • Zinvol Werk (De mate waarin medewerkers hun werk van toegevoegde waarde vinden voor de maatschappij)

Maak nu concreet werk van vitale medewerkers.