Nieuwe SLIM subsidie geopend voor grote horeca- en recreatiebedrijven

april 2020
De overheid wil leren en ontwikkelen van medewerkers stimuleren., specifiek in bepaalde sectoren. Daarom kun je als groot bedrijf in horeca-, landbouw- of recreatiesector subsidie aanvragen als je hierin investeert.

Naar de factsheet

SBI-codes

De volgende SBI-codes komen in aanmerking:

  • Horeca: 55-, 56-, 85321
  • Recreatie: 55201, 932-, 94993
  • Landbouw: 011-, 012-, 013-, 014-, 015-, 016-, 017-, 8130


Wanneer kom je in aanmerking voor deze subsidie?

Je bent als grootbedrijf (>250 FTE) actief in de Horeca-, Recreatie of Landbouwsector en je wil investeren in het Leren en Ontwikkelen van je medewerkers.


Mogelijke activiteiten

  • Invoeren van een methode die medewerkers stimuleert kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
  • Opleidings- of ontwikkelingplan gericht op inzichtelijk maken ontwikkelbehoefte.
  • Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers in de onderneming.
  • Enige tijd praktijkleerplaatsen t.b.v. een beroepsopleiding bieden.


Subsidiabele kosten

  • Externe kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van het project.
  • Directe loonkosten van personen uit je bedrijf bij de uitvoering van het project.
  • Toeslag van 15% op a) en b) voor subsidiering van overige gemaakte kosten.


Aanvraagtijdvak

1 april 2020 - 30 juni 2020


Subsidiebedrag

Max € 200.000 voor Horeca en Recreatie
Max € 20.000 voor Landbouw


Eigen bijdrage?

Subsidie max 60% van projectkosten
(= interne loonkosten + externe kosten)


Rekenvoorbeeld

Je bent een groot Horecabedrijf en wil investeren in een methodiek om ontwikkelgesprekken binnen je bedrijf op een moderne en goede manier te borgen. Je maakt advieskosten voor het ontwerp en IT-kosten voor de software, in totaal € 65.000. Je eigen mensen zijn hier voor € 45.000 aan uren mee kwijt. Je mag 15% overhead kosten in rekening brengen.

Te ontvangen subsidie: 75.900
0.6 * ((65.000 + 45.000) * 1.15)


Meer weten?

Neem contact op met één van de adviseurs van WELDER.

Start nu en draai MyVIP al voor €195 per organisatie per maand