Van een reactief naar een proactief HR-beleid

Een veelgehoorde klacht onder HR-verantwoordelijken is dat er zoveel tijd zit in reactieve verzuimcases. Mensen die zijn uitgevallen, bijvoorbeeld met langdurige ziekte, een arbeidsconflict of een burn-out. Aan de afdeling Human Resources de schone taak om het dossier in orde te maken voor het UWV en de leidinggevende achter de broek aan te zitten voor het re-integratieplan. Heel veel aandacht aan een relatief kleine groep mensen, waar het vooral zaak is de (financiële) schade te beperken. Veel HR-professionals besteden liever aandacht aan het voorkomen van verzuim en verloop.

De juiste taal

De reden dat er zoveel aandacht is voor verzuim binnen organisaties, is dat de financiële gevolgen direct voelbaar zijn. Elke dag dat iemand ziek is, moet een organisatie kosten maken. Het loon moet doorbetaald worden, er moet een vervanger geregeld worden, leidinggevenden moeten tijd investeren in de zieke, etc. Gemiddeld kost een verzuimdag 250 euro. Vitaliteit gaat verder dan wel of niet aanwezig zijn. Het gaat over de energie waarmee mensen hun werk uitvoeren. Dat is een stuk lastiger direct in cijfers uit te drukken. Daarom hebben veel organisaties liever een directe focus op verzuim dan op vitaliteit.

Gemiddeld kost een verzuimdag 250 euro.

Om toch de focus van reactief naar proactief te verschuiven, moet 'dezelfde taal' gesproken worden. Financieel gedreven bestuurders zijn zelden te overtuigen met sociale argumenten. Dat zij 'erin moeten geloven' dat dit goed voor de organisatie is. Of dat investeren in vitale medewerkers 'een goede werkgever maakt'. Er kan beter aangemerkt worden dat beter een lange termijn oplossing voor verzuim gezocht kan worden dan telkens korte termijn oplossingen. Wanneer een organisatie structureel en analytisch werkt aan vitale medewerkers, zal het ziekteverzuim ook structureel dalen. Wanneer een organisatie incidenteel aandacht besteed aan vitale medewerkers, bijvoorbeeld bij verzuimcases, zal het ziekteverzuim ook incidenteel dalen. Beter voorkomen dat mensen vallen dus, in plaats van telkens pleisters plakken.

Borgen van vitale medewerkers

Allereerst is het van belang de juiste keuzes te maken in vitaliteit. Waar wordt wel en waar wordt niet in geïnvesteerd? Is het voor de organisatie beter te investeren in interne communicatie of in een mindfulness ruimte? En kan de organisatie beter investeren in goede voeding of in autonomie van mensen? Veel organisaties investeren in zaken als fitnessruimten voor medewerkers, zonder écht in beeld te hebben wat deze investeringen opleveren. De Vitaliteitsmonitor kan helpen bij het maken van deze keuzes.

Als je weet waar je het beste in kunt investeren, is het van belang structureel de voortgang te meten. Wat zien we gebeuren met de vitaliteit van medewerkers? En wat is de link met verzuim, verloop en productiviteit? Wanneer er analytisch de juiste keuzes gemaakt worden en deze voortgang structureel gemeten wordt, zal een proactief HR-beleid ontstaan, waar verzuim voorkomen in plaats van genezen wordt. MySurvey kan helpen bij het structureel meten en bewaken van deze voortang.

Start nu met meten van vitaliteit van jouw mensen met MySurvey