Onderdeel van jouw professionalisering

Als middelgrote organisatie van 100-500 mensen is het onderwerp vitaliteit, betrokkenheid of duurzame inzetbaarheid vast niet nieuw voor je. Jullie hebben vast al eens een enquête gehouden naar de tevredenheid van alle medewerkers of hebben een jaargesprek geïntroduceerd, zodat medewerkers structureel met elkaar in gesprek zijn over de persoonlijke ontwikkeling. Vaak zijn deze thema's echter nog niet helemaal ingebed in de professionalisering van jouw organisatie.

Hoe borg je vitaliteit?

Wanneer deze an sich prima initiatieven om medewerkers vitaal en inzetbaar te houden niet geborgd worden, blijven ze los zand en afhankelijk van een goede of slechte manager. Met de juiste tools van WELDER borg je dat je continu grip houdt op de inzetbaarheid van jouw mensen en hierop kunt gaan sturen. Zo voer je wellicht een jaargesprek met een formulier, maar met het digitale MyVIP systeem kies je voor een methode waarbij iedere medewerker een persoonlijk ontwikkelplan heeft dat vastgelegd en structureel geëvalueerd wordt.

Vitale en betrokken medewerkers niet als proefballonnetje, maar structureel geborgd in jouw organisatie.

Het VIP-gesprek als hoeksteen

MyVIP geldt als een modern invulling van voortgangsgesprekken. Niet langer hebben mensen een hiërarchisch beoordelingsgesprek, maar een gesprek op gelijkwaardig niveau. Niet langer hebben mensen voortdurend dezelfde opzet, maar jij beslist welke afdelingen met welke van de 10 modules aan de slag gaan. En niet langer werken met excel formuliertjes of saaie invulvelden, maar een volledig digitaal systeem met actuele themavragen. MyVIP genereert zo de juiste inzichten om te werken aan de persoonlijke ontwikkeling van iedere medewerker. Zo draagt MyVIP bij aan de professionalisering van jouw organisatie.

Interne Communicatie in een modern jasje

Naast het jaargesprek is de interne communicatie binnen middelgrote organisatie altijd een uitdaging. In kleinere organisatie zijn medewerkers vaak op de hoogte van alle bedrijfsprocessen, maar dat kenmerk verdwijnt wanneer organisaties groeien naar 200 of 300 personen. Je kunt er dan voor kiezen de interne communicatie op een leuke en moderne manier te borgen. Bijvoorbeeld door een systeem als MyCompany in te zetten. Met MyCompany delen collega's onderling voortdurend kennis, ervaringen en inspiratie met elkaar.

Uit analyses van WELDER blijkt dat voortgangsgesprekken en interne communicatie vrijwel altijd een punt van verbetering zijn voor middelgrote organisatie. Met MyVIP en MyCompany levert WELDER de juiste tools om dit te verbeteren.

Start nu en draai MyVIP al voor 1.10 pp per maand