MKB Idee voor ontwikkelen vaardigheden

Download factsheet


In 't kort

MKB'ers met innovatieve oplossingen om vaardigheden van medewerkers te ontwikkelen kunnen 100% van de kosten vergoed krijgen.


Doel

De nationale overheid wil belemmeringen die Mkb'ers ervaren bij het ontwikkelen van vaardigheden van medewerkers wegnemen.


Wanneer kom je in aanmerking voor deze subsidie?

A) Je bent MKB-onderneming; alleen of deelnemend als samenwerkingsverband

B) Je hebt een innovatief idee om vaardigheden van personeel te ontwikkelen


Mogelijke knelpunten
  • Tijd / capaciteit voor scholing van personeel
  • Scholingsachterstand bij personeel
  • Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt
  • Onzekerheid in ROI van investeringen
  • Hoge werkdruk door personeelstekort
  • Ontbreken kennis over methoden / HR-tools
  • Scholing bestaat niet of is slecht vindbaar

Aandachtspunten
  • Géén opleidingsbudget; niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.
  • Projectidee moet altijd betrekking hebben op leercultuur-knelpunten binnen de eigen organisatie.
  • Een tekort aan geschikt personeel is nog geen project; specifieke oplossing noodzakelijk

Beoordeling

De hoogst gerangschikte aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het subsidieplafond (10 Miljoen) is bereikt. Primair wordt gekeken naar de effecten bij het eigen bedrijf. Een projectidee moet daarnaast hoog scoren op zaken als originaliteit, impact, voorbeeldwerking en opschalingspotentieel.


Aanvraagtijdvak

20 oktober 2020 - 15 december 2020

Waarschijnlijk wordt de aanvraagperiode verlengd tot 19 januari 2021


Subsidiebedrag

Min 25.000, Max 124.999

Samenwerkingsverbanden Max 200.000


Eigen bijdrage?

Nee. Kosten worden 100% vergoed.

Meer weten? Plan een vrijblijvende subsidiescan