Laat geen subsidies liggen!

Financier jouw plannen voor een modern HR-beleid met één van de beschikbare subsidies. WELDER regelt het voor je.

SLIM-subsidie voor het mkb

Landelijke subsidie voor mkb-ondernemingen die willen investeren in het Leven Lang Ontwikkelen van medewerkers. Bijvoorbeeld met MyVIP een methode invoeren die medewerkers stimuleert kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

  • Voor: mkb'ers (<250 FTE)
  • Subsidie: max € 25.000
  • Volgend aanvraagtijdvak: september 2024
Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

Erop gericht dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid. In 2021 beschikbaar op sectorniveau via de sociale partners. In 2023 wordt een aanvraagtijdvak specifiek voor individuele ondernemingen opengesteld.

  • Voor: sectoren
  • Subsidie: vanaf € 75.000
  • Volgend aanvraagtijdvak: september 2024
Techniek Coalitie Brabant

Subsidie voor technische bedrijven in Midden- en West-Brabant. Bedrijven die in deze regio aangesloten zijn bij Wij Techniek mogen gebruik maken van een volledige gefinancierd adviestraject van 40 uur. De administratie wordt je volledig uit handen genomen. In totaal kunnen er 90 bedrijven geholpen worden. WELDER is één van de preferred partners in de uitvoering.

  • Voor: technische bedrijven in Midden- en West-Brabant
  • Subsidie: max € 4.000
  • Volgende aanvraagperiode: jaarrond

Meer weten over subsidies? Plan een vrijblijvende demo.