Laat geen subsidies liggen!

Financier jouw plannen voor een modern HR-beleid met één van de 8 beschikbare subsidies. WELDER regelt het voor je.

Subsidies header 3

SLIM Subsidie voor Mkb'ers

Landelijke subsidie voor Mkb'ers die willen investeren in het Leven Lang Ontwikkelen van medewerkers. Bijvoorbeeld met MyVIP een methode invoeren die medewerkers stimuleert kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Voor: MKB'ers (<250 FTE)

Subsidie: max € 25.000

Volgende aanvraagperiode: 1 tot 31 maart 2023.

Subsidies SLIM1
Regionale subsidievouchers deel 1

Regionale subsidie in 17 gemeenten in Noordoost-Brabant, specifiek bedoeld voor bedrijven (van klein tot groot) die een stap willen zetten op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dat kan door een van de digitale tools van WELDER in te zetten, maar ook door het doen van een onderzoek of het opstellen van een programma.

Voor: bedrijven in Noordoost-Brabant

Subsidie: max € 5.000

Volgende aanvraagperiode: jaarrond

Subsidies regiovouchers deel 1
Regionale subsidievouchers deel 2

Regionale subsidie in 17 gemeenten in Noordoost-Brabant, specifiek bedoeld voor bedrijven (van klein tot groot) die een stap willen zetten op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dat kan door een van de digitale tools van WELDER in te zetten, maar ook door het doen van een onderzoek of het opstellen van een programma.

Voor: bedrijven in Noordoost-Brabant

Subsidie: max € 12.500

Volgende aanvraagperiode: jaarrond

Subsidies regiovouchers deel 2
Techniek Coalitie Brabant

Subsidie voor technische bedrijven in Midden- en West-Brabant. Bedrijven die in deze regio aangesloten zijn bij Wij Techniek mogen gebruik maken van een volledige gefinancierd adviestraject van 40 uur. De administratie wordt je volledig uit handen genomen. In totaal kunnen er 90 bedrijven geholpen worden. WELDER is één van de preferred partners in de uitvoering.

Voor: technische bedrijven in Midden- en West-Brabant

Subsidie: max € 4.000

Volgende aanvraagperiode: jaarrond

Techniek Coalitie Brabant
SLIM voor Samenwerkingsverbanden

Landelijke subsidie voor samenwerkingsverbanden (ten minste 2 Mkb'ers) die willen investeren in het Leven Lang Ontwikkelen van medewerkers. Bijvoorbeeld door de inzet van een digitaal leer- en ontwikkelplatform.

Voor: samenwerkingsverbanden

Subsidie: max € 500.000 (max € 200.000 per bedrijf)

Volgende aanvraagperiode: 1 tot 30 juni 2023

Subsidies SLIM1
ESF+ Duurzame Inzetbaarheid

In de periode 2021-2027 naar verwachting 50% subsidie voor de kosten van een externe adviseur voor een advies en/of implementatie om de duurzame inzetbaarheid onder werknemers te bevorderen. Vanwege COVID19 is de lancering uitgesteld tot begin 2023.

Voor: alle bedrijven

Subsidie: nader te bepalen (in de vorige periode max € 12.500)

Volgende aanvraagperiode: 2023

Subsidies ESF Duurzame Inzetbaarheid
Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

Erop gericht dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid. In 2021 beschikbaar op sectorniveau via de sociale partners. In 2023 wordt een aanvraagtijdvak specifiek voor individuele ondernemers opengesteld.

Voor: sectoren

Subsidie: nader te bepalen voor individuele bedrijven

Volgende aanvraagperiode: 2023

Subsidies MDIEU1
Meer weten? Plan een vrijblijvende subsidiescan!