Ons verhaal

Lees meer over het verhaal van WELDER: een jonge, snelgroeiende club enthousiaste mensen met verstand van vitale en betrokken medewerkers binnen moderne organisaties.

Ontstaan bij Hutten

WELDER is in 2015 door Maarten Schellekens opgericht vanuit cateraar Hutten. Vanuit een bedrijfseconomische achtergrond is binnen deze cateringorganisatie jarenlang geïnvesteerd in praktische tools voor vitale en gelukkige 'samenwerkers'. De eerste tools werden gebouwd om structureel te werken aan een hogere vitaliteit en betrokkenheid onder alle mensen.

Onze drive

Besloten werd ook andere bedrijven te helpen met dit ‘nieuwe geloof’: het geloof dat management van een bedrijf niet gaat om beheersen en controleren, maar dat management gaat om het motiveren van mensen. Om het meten en verbeteren van vitaliteit en betrokkenheid van mensen. WELDER helpt bedrijven met dit geloof.

WELDER helpt bedrijven met het meten en verbeteren van de vitaliteit en betrokkenheid van medewerkers.

Extra specialisme in IT

In 2018 is Rob Wouters aangehaakt als partner binnen WELDER. Met een jarenlange ervaring in IT, werd een grotere nadruk gelegd op het ontwikkelen van de juiste IT-systemen om vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers te meten, monitoren en verbeteren.

Naar ’s-Hertogenbosch

In 2019 is de stap gezet naar het nieuwe kantoor in ’s-Hertogenbosch. Hier werken momenteel de specialisten van WELDER hard aan slimme software, praktisch advies en gericht onderzoek om jou als organisatie te helpen met vitale en betrokken medewerkers.

Aan de slag met vitale medewerkers