Community management C'park Bata

27 juli 2021 Offline én online vormt C’park Bata een hechte community! Mooi om te zien dat zij onder andere met behulp van WELDER tools als multi-tenant locatie een community facilitator-rol kunnen vervullen. Lees het artikel over community management bij C'park Bata hier

Start nu en draai MyCompany al voor €1,10 p.p. per maand