Nieuwe subsidie voor leren en ontwikkelen bij MKB

januari 2020
De overheid wil leren en ontwikkelen van medewerkers stimuleren. Daarom kun je als MKB'er subsidie aanvragen als je hierin investeert. Ook grote bedrijven uit horeca, landbouw en recreatiesector komen in aanmerking.

Wanneer kom je in aanmerking?

 • Je bent MKB-onderneming of een grootbedrijf actief in horeca, recreatie of landbouw
 • Je wil investeren in leren en ontwikkelen van medewerkers


Doel van de subsidie

Met subsidie een bijdrage leveren aan initiatieven gericht op leren en ontwikkelen binnen MKB - ondernemingen en grootbedrijven in landbouw-, horeca- of recreatiesector.


Mogelijke activiteiten

 • Invoeren van een methode die medewerkers stimuleert kennis en vaardigheden te ontwikkelen
 • Opleidings- of ontwikkelingplan gericht op inzichtelijk maken ontwikkelbehoefte
 • Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers in de onderneming
 • Enige tijd praktijkleerplaatsen t.b.v. een beroepsopleiding bieden


Subsidiabele kosten

 • Externe kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van het project
 • Directe loonkosten van personen uit je bedrijf bij de uitvoering van het project
 • Toeslag van 15% op a) en b) voor subsidiering van overige gemaakte kosten


Aanvraagtijdvak

2 maart 2020 - 31 maart 2020

Subsidiebedrag

 • Max 25.000 voor MKB
 • Max 200.000 voor grootbedrijf

Eigen bijdrage?

 • Subsidie max 60% voor MKB
 • Subsidie max 80% voor kleinbedrijf


Rekenvoorbeeld

Je bent MKB'er en wil investeren in MyVIP om ontwikkelgesprekken binnen je bedrijf op een moderne manier te borgen. Je maakt IT-kosten voor de software en trainingskosten voor de instructies naar je mensen, totaal 18.000. Je eigen mensen zijn hier voor 12.000 aan uren mee kwijt. Je betaalt 1.500 voor de begeleiding van het subsidietraject. In totaal ontvang je dan:
0.6 * (18.000+12.000+1.500) = 18.900 subsidie.

Start nu en draai MyVIP al voor €180 per organisatie per maand