Druk, druk, druk

november 2019
Stel een willekeurige collega tegenwoordig de vraag ‘hoe gaat het met je?’. Hoe vaak hoor je terug ‘druk’? We hebben het in Nederland met z’n allen steeds drukker. Ook wij horen steeds meer bedrijven en medewerkers klagen over een toenemende werkdruk. Verpleegsters die steeds meer patiënten in minder tijd moeten doen, accountants die meer klanten moeten onderhouden of productiemedewerkers die hetzelfde in minder tijd moeten doen. Gek genoeg wordt altijd maar één aspect van werkdruk benadrukt: het werk zelf. In deze whitepaper meer informatie over omgaan met werkdruk binnen jouw organisatie.

Laten we allereerst even afstappen van de klassieke reactie op werkdruk: alle medewerkers zeggen dat er toch echt te veel van ze verwacht wordt en werkgevers vinden dat ze zich niet zo aan moeten stellen. Dat klassieke wij-zij-denken past niet meer in moderne bedrijven. Maar hoe zit het dan echt? Werkdruk gaat over de balans tussen werkbelasting aan de ene kant en belastbaarheid aan de andere kant.

Werkdruk gaat over de balans tussen werkbelasting aan de ene kant en belastbaarheid aan de andere kant.

Wanneer werkdruk ervaren wordt, zijn werkbelasting en belastbaarheid uit balans. Dat kan uiteraard liggen aan de werkbelasting. Mensen krijgen bijvoorbeeld te weinig tijd voor een opdracht, er worden hogere kwaliteitseisen gesteld of mensen moeten werk doen dat niet aansluit bij hun opleidingsniveau of ervaring. Maar dat kan zeker ook liggen aan de belastbaarheid. Mensen kunnen moeilijk nee zeggen, zijn perfectionistisch of missen het overzicht.

Heel simpel gezegd zijn er dus twee mogelijkheden om werkdruk te verlagen: de werkbelasting verlagen of de belastbaarheid verhogen. Vrijwel altijd gaan discussies binnen organisaties over het eerste. Veel mensen bedoelen met werkdruk dus eigenlijk de werkbelasting: welke en hoeveel taken verwacht worden en welke middelen (zoals tijd) de medewerker hiervoor heeft. De belastbaarheid van medewerkers wordt zelden besproken. Dat is jammer.

We zien dit in het dagelijks leven veel voorkomen: de ene verpleegster ervaart een hoge werkdruk, terwijl een directe collega praktisch hetzelfde werk prima uit kan voeren. Hoe komt dat? De belastbaarheid van die collega is waarschijnlijk hoger. Wanneer je als bedrijf te maken krijgt met een hogere werkbelasting, bijvoorbeeld omdat je als organisatie wil groeien, met andere wetgeving te maken krijgt of concurrentie ervaart, zul je dus ook de belastbaarheid van jouw mensen moeten verbeteren.

Maar hoe doe je dat, de belastbaarheid van mensen verhogen? Een eerste stap is deze belastbaarheid periodiek meten, evalueren en bespreken binnen je organisatie. Vaak wordt werkdruk namelijk niet bepaald of besproken en leidt het ineens tot stress of, erger nog, een burn-out. Om deze belastbaarheid te meten, evalueren en bespreken, heb je als organisatie twee dingen nodig:

  1. De juiste tools
  2. De juiste leidinggevenden

Tools heb je nodig om werkdruk te meten. WELDER heeft met MyVIP en MyVitality een aantal mooie methoden om structureel de belastbaarheid van medewerkers te meten, maar er zijn natuurlijk meer tools op de markt. Deze digitale systemen vormen een stok achter de deur voor medewerker en leidinggevende om structureel hierover in gesprek te gaan.

Daarnaast hebben leidinggevende de juiste capaciteiten nodig om met deze tools te kunnen werken. Welke informatie of data voorspelt een te hoge werkdruk? En welke acties onderneem je als leidinggevende? Wellicht moet je de medewerker meer keuzevrijheid geven, kan het persoonlijk leiderschap van deze medewerker verhoogd worden of misschien is het voor deze medewerker zelfs beter ander werk te vinden. Een aantal gerichte trainingen voor leidinggevenden bij de implementatie van dergelijke tools kunnen ze hierin op weg helpen.

Wanneer belastbaarheid structureel gemeten wordt en leidinggevenden deze tools goed gebruiken, wapen je de organisatie tegen een te hoge werkdruk.

Start nu en draai MyVIP al voor €180 per organisatie per maand