Community management C'park Bata

juli 2021
Offline én online vormt C’park Bata een hechte community! Mooi om te zien dat zij onder andere met behulp van WELDER tools als multi-tenant locatie een community facilitator-rol kunnen vervullen. Lees het artikel over community management bij C'park Bata hier

Start nu en draai MyCompany al voor €195 per organisatie per maand