Borgen van voortgangsgesprekken

Het voortgangsgesprek is vrijwel altijd een centraal aspect in een HR-beleid. Dit gesprek wordt vaak gezien als hét moment om zaken als vitaliteit, inzetbaarheid en betrokkenheid te bespreken tussen leidinggevende en medewerker. Binnen veel organisaties is namelijk allang geen sprake meer van een klassiek beoordelingsgesprek, waarbij enkel een leidinggevende aangeeft wat de medewerker goed of slecht uitvoert.

Voortgangsgesprekken anno nu

Er kunnen een aantal belangrijke trends genoemd worden als het gaat om voortgangsgesprekken:

  • Niet één- maar tweerichtingsverkeer. De leidinggevende beoordeelt niet alleen de medewerker, maar de medewerker ook zichzelf en de leidinggevende. Een gesprek op gelijkwaardig niveau dus.
  • Niet één of twee keer per jaar, maar vaker. Een jongere generatie heeft vaker behoefte aan een voortgangsgesprek dan oudere medewerkers.
  • Niet handmatig maar digitaal met HR-analytics. Voorbereiding en uitvoering gebeurt digitaal, zodat data genereert wordt om trends en ontwikkelingen aan te wijzen.
  • Niet oppervlakkig, maar een geluksgesprek. Ook zaken als een werk-privé balans, het contact met de collega's en ervaren band met de totale organisatie komen aan bod.

In welke fase?

Hoe klaar zijn jullie als organisatie voor deze ontwikkelingen? Een echt ouderwets beoordelingsgesprek kan niet binnen een dag vervangen worden door een modern en digitaal gesprek over werkgeluk. Daar zijn wellicht niet alle medewerkers klaar voor binnen jouw organisatie. Het is daarom goed te bepalen in welke fase jouw organisatie zit. Kom je echt nét pas van een beoordelingsgesprek af? Of hebben jouw mensen al wel wat ervaring met wederzijdse beoordeling? Of zijn dergelijke thema's al echt bekend in jullie organisatie en ben je op zoek waar je kunt finetunen?

Elke organisatie heeft behoefte aan een andere insteek van het voortgangsgesprek. Kies daarom voor een flexibele aanpak die met je mee beweegt.

WELDER beseft dat iedere organisatie in haar eigen fase zit. Het digitale MyVIP systeem om voortgangsgesprekken te borgen is daarom volledig modulair opgebouwd. Zo bepaal je zelf welke modules bij welke afdeling aan bod komen. Zijn jouw mensen nog een klassieke beoordeling gewend? Ga aan de slag met competenties en wacht nog even met een gelukswijzer. Of zijn jouw mensen volledig bekend met een moderne manier van voortgangsgesprekken? Ga dan los met actuele thema-vragen en interessante stellingen in een gelukswijzer. Zo gebruik je MyVIP om voortgangsgesprekken op een moderne manier te borgen.

Wil je de gehele gesprekcyclus opnieuw vormgeven? Ook daar kunnen onze adviseurs bij helpen. Met de workshop Inrichten van je moderne gesprekscyclus gaan jullie aan de slag met een verbeterplan en de ambities rondom de huidige cyclus.

Op een moderne manier voortgangsgesprekken borgen met MyVIP