SLIM-subsidie voor samenwerkingsverbanden

Download factsheet

In 't kort

De overheid wil leren en ontwikkelen van medewerkers stimuleren. Daarom kun je als samenwerkingsverband subsidie aanvragen als je hierin investeert.


Doel

Met subsidie een bijdrage leveren aan initiatieven gericht op leren en ontwikkelen binnen mkb-ondernemingen.


Wanneer kom je in aanmerking voor deze subsidie?

A) Je bent een samenwerkingsverband met ten minste twee mkb'ers en B) jullie willen investeren in het leren en ontwikkelen van je medewerkers.


Mogelijke activiteiten
  • Invoeren van een methode die medewerkers stimuleert kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
  • Opleidings- of ontwikkelingplan gericht op inzichtelijk maken ontwikkelbehoefte.
  • Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers in de onderneming.
  • Enige tijd praktijkleerplaatsen t.b.v. een beroepsopleiding bieden.

Subsidiabele projectkosten
  • Externe kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van het project.
  • Directe loonkosten van personen uit je bedrijf bij de uitvoering van het project.
  • Toeslag van 15% op a) en b) voor subsidiering van overige gemaakte kosten.

Aanvraagtijdvak

Juni - juli


Subsidiebedrag

Max € 500.000 voor de samenwerking

Max € 200.000 per bedrijf


Eigen bijdrage?

Subsidie max 60% van de projectkosten


Rekenvoorbeeld

Jij en drie collega mkb'ers willen investeren in een methodiek om ontwikkelgesprekken binnen jullie bedrijven op een moderne manier in te richten. De verwachting is dat jullie mensen hier per bedrijf voor 10.000 aan uren aan besteden. Daarnaast maken jullie samen 50.000 aan externe advieskosten. Je mag rekenen met 15% overheadkosten. Te ontvangen subsidie: 62.100
0.6 * ((4*10.000 + 50.000) * 1.15)