Onderzoek naar (sociale) intranetten

1. Een sociaal intranet zorgt voor meer tevreden medewerkers.

  • Onderzoek door: Universiteit Utrecht en Catharina Ziekenhuis
  • Methode: Onderzoek gedaan naar de beoordeling van ouderwetse intranetten van twee organisaties die gaan fuseren. Vervolgens benchmark onderzoek gedaan naar vier organisaties die een sociaal intranet ingevoerd hebben.
  • Resultaat: De benchmark interviews laten zien dat intranetten een belangrijke rol vervullen in de interne communicatie tijdens fusies. Ook zorgen sociale intranetten voor efficiëntere werkprocessen en meer tevreden medewerkers.
  • Link: https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/361933/Onderzoeksverslag%20Paulien%20van%20de%20Loo.docx?sequence=2

2. Een gewaardeerd intranet heeft een sociale component

3. Veel intranetten worden nog ouderwets gebruikt

  • Onderzoek door: CommaOnline in opdracht van Pro-Online
  • Methode: Onderzoek onder 80 respondenten in bedrijven tussen 100 en 500 medewerkers.
  • Resultaat: veel intranetten worden nog op de ouderwetse manier gebruikt. Om bijvoorbeeld een collega te vinden via een smoelenboek of het lezen over aankomende evenementen. Meer dan de helft van de respondenten is bekend met de term ‘sociaal intranet’. Minder dan de helft van de respondenten is (zeer) tevreden over hun intranet.
  • Link: Social Intranet: zijn organisaties er klaar voor?

Verbeter jouw organisatie ook met het sociaal intranet MyCompany