Snel de essentie van MyVitality? Bekijk de video!

Bekijk de video en leer in 100 tellen meer over de vragen, het dashboard en de benchmark van MyVitality.

In 4 stappen strategisch sturen op vitale en inzetbare medewerkers.

1
De Scan
De medewerker beantwoordt de door jou opgestelde vragen over zijn/haar vitaliteit
2
Het Rapport
Een automatisch rapport met scores, tips en adviezen wordt gegenereerd
3
Het Dashboard
Elke leidinggevende heeft een dashboard met alle scores van zijn of haar afdeling
4
De Benchmark
Een helder overzicht van de scores van alle afdelingen

De medewerker beantwoordt periodiek de door jou opgestelde vragen. Deze kunnen kwantitatief van aard zijn (bijvoorbeeld het aantal verzuimdagen) of kwalitatief (bijvoorbeeld de ervaringen over de leidinggevende). Je kunt een paar keer per jaar alle medewerkers vragen of maandelijks een steekproef van je medewerkers ondervragen.

De medewerker genereert een automatisch rapport met daarin alle scores op vitaliteit en inzetbaarheid. Bij iedere score wordt een tekst met concrete beschrijvingen en adviezen weergegeven. Zo kan elke medewerker praktisch en concreet in gesprek met de leidinggevende of zijn/haar vitaliteit.

Elke leidinggevende heeft een overzicht met de scores van zijn of haar mensen. Zo kan de leidinggevende goed zien op welke aspecten van vitaliteit en inzetbaarheid goed of slecht gescoord wordt. De vergelijking met andere teams laat zien op welke aspecten geleerd kan worden van andere afdelingen.

De benchmark geeft inzicht in de scores van alle afdelingen binnen de organisatie. Met de filter- en sorteerfuncties kunnen trends en ontwikkelingen opgespoord worden. Zo kun je als HR-afdeling nog gerichter bijspringen op de afdelingen waar verzuim en verloop dreigt.

De Scan

Jij bepaalt de dimensies, aspecten en vragen over de vitaliteit van jouw medewerkers. Heeft de medewerker een persoonlijk ontwikkelplan? Maakt de medewerker gebruik van jullie fietsplan? Of heeft de medewerker veel verzuimd? De medewerker krijgt periodiek een uitnodiging om deze vragen te beantwoorden. Alle medewerker krijgen op een vast moment een uitnodiging of maandelijks wordt een steekproef onder jouw medewerker genomen.

Het Rapport

De medewerker genereert een persoonlijk vitaliteitsrapport. Hierin worden alle scores op de aspecten en dimensies van vitaliteit gegeven, inclusief een toelichtende tekst. Hierin worden concrete tips en adviezen gegeven. Zo laat je als HR-afdeling de verantwoordelijkheid bij de medewerker en zijn/haar leidinggevende.

Het Dashboard

Vitaliteit wordt met MyVitality voor elke leidinggevende een KPI om op te sturen. In het dashboard ziet elke leidinggevende de scores van de teamleden. Zo ziet de leidinggevende goed waar verbetering mogelijk is en welke acties noodzakelijk zijn. Deze acties worden vastgelegd in het verbeterplan.

De Benchmark

Één overzicht van de vitaliteitsscores van alle afdelingen. Dat is de benchmark. Met handige filter- en sorteerfuncties kan een grondige analyse gemaakt worden. Scoren afdelingen van een bepaalde leidinggevende altijd beter of slechter? Scoren grote teams altijd beter of slechter? Met de benchmark heb je de juiste inzichten om echt te sturen op vitale medewerkers.

Start nu en draai MyVitality al voor 1,10 pp per maand