Wat is 'klassieke' interne communicatie?

Interne communicatie wordt vaak ‘klassiek’ genoemd wanneer dit éénrichtingsverkeer is. Dat wil zeggen: vanuit een klein deel van de organisatie wordt informatie gezonden aan de rest van de organisatie. De mensen uit de andere delen van de organisatie zijn in dat geval enkel ontvanger van deze informatie.

In een klassiek bedrijfsmodel wordt een organisatie strak aangestuurd vanuit een kleine deel (management/directie) die zoveel mogelijk processen probeert te plannen en beheersen. Een manier van communiceren waarbij medewerkers alleen geïnformeerd worden, hoort hierbij.

Een sociaal intranet past binnen een moderne bedrijfsfilosofie.

In een modernere manier van organisaties inrichten is meer ruimte voor de inbreng van medewerkers en zijn zij niet alleen ontvanger met ook zender van informatie. Zo past een sociaal intranet binnen een moderne bedrijfsfilosofie.

Start nu en draai MyCompany al voor 1.10 p.p. per maand