Ons werk is de afgelopen decennia een stuk complexer geworden. Eenvoudig werk is geautomatiseerd of uitbesteed aan andere landen. De omgeving waarin organisaties opereren is steeds dynamischer geworden waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Complexer werk vraagt meer van de mensen die binnen de organisatie werken.

Daarnaast is de arbeidsmarkt de afgelopen jaar steeds krapper geworden en moeten medewerkers steeds langer doorwerken. Daarmee is het, zowel voor werkgever als werknemer, van belang dat iedere medewerker fris de ‘eindstreep’ haalt.

Alle onderzoeken zijn het erover eens: investeren in vitale medewerkers loont.

Maar hoe zorgen we ervoor dat schaarse medewerkers die langer door moeten werken energiek hun steeds complexer wordend werk uit kunnen voeren? Dat is een cruciale vraag die veel organisaties op dit moment bezig houdt en daarom is ‘vitaliteit’ zo actueel nu. De Vitaliteitsmonitor helpt bedrijven antwoord te geven op deze vraag.

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het investeren in vitale werknemers, zowel voor de werknemer zelf als voor de werkgever.

Voor de werknemer

 • Meer plezier en kwaliteit in het werk;
 • Betere gezondheid, ook op latere leeftijd;
 • Een beter gevoel van welbevinden;
 • Verbeterde stressbestendigheid;
 • Betere werksfeer;
 • Gezonder werk;
 • Minder verzuim en ongevallen;
 • Minder ziektekosten.

Voor de werkgever

 • Investering in duurzame inzetbaarheid geeft meer baten dan kosten;
 • De kwaliteit van de productie verbetert;
 • Arbeidsprestaties verbeteren;
 • Er komt een betere werksfeer;
 • Hogere productiviteit en organisatorische efficiëntie;
 • Preventie van verzuim en ongevallen;
 • Minder ziektekosten;
 • Een beter imago van het bedrijf;
 • Minder verloop van personeel;
 • Voldoen aan wetgeving voor veilige en gezonde werkomstandigheden;
 • Groot verband tussen leefstijl thuis en op werk;
 • Op het werk zijn mensen makkelijker te benaderen;
 • Spin-off van bedrijfsbeleid op gezondheid familie en kennissen werknemer.

Er zijn allerlei interessante onderzoeken uitgevoerd naar wat investeringen financieel opleveren. De belangrijkste voordelen met een financiële impact zijn:

 • Reductie directe zorgkosten
 • Verhogen productiviteit
 • Hogere arbeidsethos

Over wat één euro investering in vitaliteit oplevert, verschillen de onderzoeksresultaten (van ca. 2.71 tot 6 euro, bron), maar waar alle onderzoeken het over eens zijn: investeren in vitaliteit loont!

Maak nu concreet werk van vitale medewerkers.